PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I - JSM006
Anglický název: The Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Záměnnost : JSM502
Z//Je záměnnost pro: JSM502
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (12.05.2008)
Diplomový seminář slouží ke společné diskusi témat diplomové práce, strategií jejich zpracování .
Studenti budou seznámeni s informačními zdroji a strategiemi získávání literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK