PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní metodologie - JSB015
Anglický název: Quantitative Methodology in Social Sciences
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 84 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Bc. Barbora Buřičová
Bc. Anežka Čermáková
Bc. Anna Černá
Bc. Maša Kalčoková
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Bc. Koleta Roubíčková
Bc. Tereza Svobodová
Bc. Eva Ulrichová
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oborů SOSA/SOSP. Pro splnění rekvizity je třeba splnti buď JSB012 nebo JSB529}
Ve slož. prerekvizitě: JSB004, JSB066, JSB104, JSB131, JSB133
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB990, JSB998
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)
Cílem kursu je osvojit si základní pravidla provádění sociologických šetření. Absolventi kursu by měli být schopni navrhnout výzkumný design, naplánovat vlastní šetření, adekvátně řídit kvalitu výzkumného procesu a náležitým způsobem prezentovat zjištěné výsledky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (04.02.2019)

Výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %) a dle nich stanovení klasifikace: 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B a 91 % a více = A).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)

Zákaldní literatura (povinná):

Babbie, E.: The Practice of Social Research (7th edition), SAGE 1995

Doporučená literatura:

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál 2004 
Miller,C.: Handbook of Research Design and Social Measurement. (5th edition) 1999

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.02.2016)

Hlavní témata/osnova předmětu
01. týden: Úvod
02. týden: Porovnání metod sběru dat (I.)
03. týden: Porovnání metod sběru dat (II.)
04. týden: Příprava výzkumného instrumentu (I.)
05. týden: Příprava výzkumného instrumentu (II.)
06. týden: Příprava výzkumného instrumentu (III.)
07. týden: TEST
08. týden: Techniky škálování (I.)
09. týden: Techniky škálování (II.)
10. týden: Pozorování
11. týden: Praktické aspekty realizace výzkumných šetření
12. týden: Prezentace dat (možnosti a formy vizualizace)
13. týden: TEST
 
Semináře
Semináře tématicky navazují přednášky; konkrétní program seminářů se řídí pokyny vedoucích jednotlivých seminárních skupin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK