PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
NGOs in International Relations (IO) - JPM770
Anglický název: NGOs in International Relations (IO)
Český název: Nevládní organizace v mezinárodních vztazích (IO)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
XK//Ve slož. korekvizitě pro: JPM667
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK