PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
International Institutions (II) - JPM946
Anglický název: International Institutions (II)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 55 / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Mgr. Adéla Blažková
Vyučující: Mgr. Adéla Blažková
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Třída: Courses not for incoming students
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro JPM946 (J#0882 nebo J#0892)}
Neslučitelnost : JPM667
Je neslučitelnost pro: JPM667
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (22.01.2022)
This course provides a complex introduction to the study of international institutions – international treaties, international regimes, and international organizations. The first part of the course deals with general issues. At the beginning, the major theoretical approaches to international institutions are explored. Subsequently, the course is concerned with the historical development of international institutions. It provides an overview of their development from the establishing of the first international institutions in the 19th century to their contemporary evolution marked by the decline of US power. The general section of the course ends with the discussion of the internal political system of international institutions – their organizational structure and activities.

The other three parts of the course focus on the functioning of international institutions in the most significant areas of international relations – security, economic affairs and development, the environment, and human rights. The section concentrating on security institutions starts with the analysis of arms control regimes. Afterwards, the security regime associated with the Security Council of the United Nations is explained. The economic section of the course provides an overview of the three major economic IOs – the International Monetary Fund, the World Bank, and the World Trade Organization. Finally, the course pays attention to global environmental and human rights institutions.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Viera Martinková, Ph.D. (28.08.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (04.09.2019)

Archer, Clive (2001) International Organizations, London: Routledge

 

Bodansky, Daniel, Lavanya Rajamani (2013) The Evolution and Governance of the Climate Change Regime, draft for Detlef Sprinz, Urs Luterbacher, International Relations and Climate Change

 

Daws, Sam, Thomas G. Weiss (2008) Oxford Handbook of the United Nations, Oxford: Oxford University Press

 

Gutner, Tamar, and Alexander Thompson (2010) The Politics of IO Performance: A Framework, Review of International Organizations 5, 227-248  

 

Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, a Volker Rittberger (1997) Theories of International Regimes, Cambridge: Cambridge University Press

 

Hawkins, Darren et al. (2006) States, International Organizations, and Principal-Agent Theory, Cambridge: Cambridge University Press

 

Karlas, Jan (2015) Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy, Praha: SLON

 

Narlikar, Amrita (2005) The World Trade Organization: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press

 

Rittberger, Volker, Bernard Zangl (2012) International Organization: Polity, Politics and Policies, New York: Palgrave Macmillan

 

Woods, Ngaire (2006) The Globalizers: the IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ithaca and London: Cornell University Press

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.01.2023)
https://cesnet.zoom.us/j/98783995515
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (22.01.2022)

See the pdf file in the attachment

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK