PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
International Organization (IO) - JPM667
Anglický název: International Organization (IO)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JPM946
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: Mgr. Adéla Blažková
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Třída: Courses not for incoming students
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro JPM667 (International Organization (IO))}
Neslučitelnost : JPM046, JPM946
Záměnnost : JPM046
Je neslučitelnost pro: JPM073, JPM946, JPM046
Je záměnnost pro: JPM046
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (05.05.2020)
This course has a Moodle site available at https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=23​

All the information is available at the Moodle site.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (09.02.2022)

 

 https://cesnet.zoom.us/j/95874345408

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK