PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní organizace - MO - JPM046
Anglický název: International Organizations
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (61)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Korekvizity : {Mezinárodní vztahy - Semináře Mezinárodní organizace - Povinně volitelné}
Neslučitelnost : JPM073, JPM667
Záměnnost : JPM667
N//Je neslučitelnost pro: JPM667
Z//Je záměnnost pro: JPM667
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout MO1415.pdf doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (06.02.2015)

Sylabus pro letní semestr 2014/2015 vložen v souboru s názvem MO1415

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK