PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evropská integrace - JPB268
Anglický název: European Integration
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 9999 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Neslučitelnost : JPB190, JPB584
Prerekvizity : JPB019
N//Je neslučitelnost pro: JPB584, JPB190
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. (03.10.2019)

V první části kurzu se budeme věnovat se základním historickým etapám evropského integračního procesu a institucionálnímu rámci, druhá část kurzu bude věnována a politickému procesu v Evropské unii, v poslední části kurzu  se pak budeme zabývat  ekonomickým a politickým obsahem evropského integračního procesu.

Upozornění na úpravu rozvrhu:

přednáška se nebude konat 12.12.

náhradní výuka bude oznámena

 

Témata přednášek:

1. blok:  Historická východiska integračního procesu ;  Vývoj Evropských společenství/Evropské unie ; Integrace jako teoretický problém mezinárodních vztahů a komparativní politické vědy

2. blok : Institucionální struktura ES/EU ; Legislativní proces v EU ; Aktéři evropského politického procesu ; Tvorba politiky v EU - nastolování agendy, rozhodovací proces ; Tvorba politiky v EU - implementace politik

3. blok : Regulační nástroje ekonomické integrace - vnitřní trh, SZP, hospodářská a měnová unie ; Redistributivní nástroje - hospodářská a sociální soudržnost, rozpočet, zemědělská politika ; Politická integrace EU - společná zahraniční a bezpečnostní politika; policejní a justiční spolupráce ; Aktuální otázky vývoje EU

 

 

Požadavky na absolvování kurzu:          

  • 3 bibliografické rešerše s odpovědí na zvolenou otázku ze tří oblastí (20%):

o   historie a institucionální rámec integračního procesu

o   politický proces v EU a jeho aktéři

o   politické a ekonomické výzvy evropského integračního procesu

  • 2 písemné testy (80%)
    • mid-term - v moodle, látka k prvním dvěma tematickým blokům (40%) - poslední týden v listopadu
    • závěrečný test - látka posledního bloku + průřezové otázky (40%)

 

Bližší informace o požadavcích, termínech, způsobu odevzdávání úkolů a kritériích pro hodnocení kurzu budou k dispozici v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4285.

 

 

Časopisy zaměřující se na problematiku evropské integrace a evropské politiky:

Common Market Law Review

European Economic Review

European Integration on-line Papers

European Journal of Political Research

European Union Politics

Journal of Common Market Studies

Journal of European Integration

Journal of European Integration History

Journal of European Public Policy

Living Reviews in European Governance

West European Politics

 

 

Literatura ke zkoušce:

·       Baldwin R., Wyplosz C. (2013) Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada ( kap. 2-7; 9-10; 12; 14-16)

·       Fiala, P., Pitrová M. (2009) Evropská unie. Brno: CDK (relevantní partie k probíraným tématům)

·       König P., Lacina L., Přenosil P. (2011) Učebnice evropské integrace, Brno: Barrister & Principal

·       Plechanovová, B. (2004) Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření. Praha: Karolinum

 

 

Příklady doporučené literatury pro bibliografickou rešerši:

Aspinwall M and Gerald Schneider, eds. (2000).  The Rules of Integration: Institutionalist Approaches to the Study of Europe (Manchester: Manchester University Press, 2001).   

Baun, M. - Marek, D. (eds.) EU Cohesion Policy after Enlargement. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 15-33

Beloff Nora, The General Says No, Harmondsworth 1963

Boltho Andrea (ed.), The European Economy. Growth and Crisis, London 1982

Burley, Anne-Marie and Mattli, Walter (1993).  "Europe Before the Court:  A Political Theory of Legal Integration," International Organization, 47: 41-76. 

Caporaso J and John Keeler (1995) "The European Union and Regional Integration Theory," in Rhodes C and Sonia Mazey, eds., The State of the European Union (Boulder: Lynne Rienner). 

Cini  M and Lee McGowan (1998).  Competition Policy in the European Union (New York: St. Martin’s Press).

Cini M (1996).  The European Commission: Leadership, Organisation, and Culture in the EU Administration (New York: Manchester University Press). 

Coudenhove-Kalergi R., Panevropa, Praha 1994

Cram L (1994).  "The European Commission as a Multi-organisation:  Social Policy and IT Policy in the EU," Journal of European Public Policy, 1: 195-217. 

Daugjberg, C. - Swinbank, A. (2007) The Politics of CAP Reform: Trade Negotiations, Institutional Settings and Blame Avoidance, JCMS, 45(1): 1-22

Dowding K (2000).  "Institutionalist Research on the European Union: A Critical Review," European Union Politics, 1: 125-44. 

Duchene Francois, Jean Monnet. The First Stateman of Interdependence, New York 1994

European Parliament Research Group Working Papers Series, available on-line at:  http://www.lse.ac.uk/Depts/eprg/working-papers.htm.   

Fontaine Paul, La Comite d´action pour les Etats Unis de Europe de Jean Monnet, Lausanne 1974

Fursdon Edward, The European Defence Community, London 1980

Garrett (1995). "The Politics of Legal Integration in the European Union," International Organization, 49: 171-81.

Garrett G (1992).  "International Cooperation and Institutional Choice:  The European Community’s Internal Market," International Organization, 46: 533-60. 

Garrett G and George Tsebelis (1996).  "An Institutional Critique of Intergovernmentalism," International Organization, Vol. 50, No. 2, pp. 269-99.

Gerbet Pierre, Budování Evropy, Praha 2004

Gillingham, J. (1991) Coal, Steel and the Rebirth of Europe, 1945-1955, Cambridge: CUP

Gillingham, J. (2003) European Integration, 1950-2003: Superstate or New Market Economy, Cambridge: CUP

Haas E.B. (1968) The Uniting Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford (Cal.): SUP

Hayes-Renshaw, Fiona, and Helen Wallace (2006).  The Council of Ministers, 2nd revised and updated edition (London:  Palgrave).

Hix S (1994).  "The Study of the European Community:  The Challenge to Comparative Politics," West European Politics 17: 1-30;

Hix S, Abdul Noury and Gerard Roland (2005). "Power to the Parties: Cohesion and Competition in the European  Parliament, 1979-2001," British Journal of Political Science 35(2),  209-234 

Hix, Simon and Bjørn Høyland (2011) The Political System of the European Union. London: Palgrave. Chapter 1.

Hooghe, L 2002.  The European Commission and the Integration of Europe (New York:  Cambridge University Press. 

Checkel JT and Andrew Moravcsik (2001) "A Constructivist Research Programme in EU Studies?" European Union Politics, 2(2) 219-49.   

Christiansen, Thomas, Knud Erik Jorgensen, and Antje Wiener, 1999.  "The Social Construction of Europe," Journal of European Public Policy 6: 528-44.   

Jachtenfuchs M (2001).  "The Governance Approach to European Integration," Journal of Common Market Studies

Joerges C and Jurgen Neyer (1997). "Transforming Strategic Interaction into Deliberative Problem-Solving: European Comitology in the Foodstuffs Sector," Journal of European Public Policy, 4: 609-25. 

Peterson, J "The College of Commissioners," in Peterson and Shackleton, eds., The Institutions of the European Union, pp. 71-94

Jupille, J and James A. Caporaso (1999).  "Institutionalism and the European Union: Beyond International Relations and Comparative Politics," Annual Review of Political Science, 2: 429-44. 

Karlas, J (2011) Parliamentary control of EU affairs in Central and Eastern Europe: explaining the variation, Journal of European Public Policy 18(2) 258-273

Kitzinger, Uwe, The Diplomacy and Persuasion. How Britain Joined the Common Market, London 1973

Lipgens, Walter, A History of European Integration, Vol. 1, 1945-1947, Oxford 1982

Lundestad, Geir, Empire? by Integration, Oxford 1998

Majone, G (1996).  Regulating Europe (New York: Routledge).

Mayne, Richard, Pinder John, Federal Union. The Pioneers, London 1990

Milward Alan, The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951, London 1984

Monnet, Jean, Memoirs, London 1978

Moravcsik, A. (1998) The Choice for Europe. Ithaca: Cornell University Press

Moravcsik, A. (1999) "Is Something Rotten in the State of Denmark?  Constructivism and European Integration," Journal of European Public Policy, 6(4). 

Nugent N. (2000).  The European Commission (New York:  St Martin’s Press). 

Nugent, N. (2006) Government and Politics of the European Union. Duke University Press

Pierson, Paul (1996).  "The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis," Comparative Political Studies, 29(2) 123-163.      

Pinder J., Evropské společenství. Budování unie, Praha 1993

Plechanovová, B. (2011) The EU Council enlarged: North-South-East or core-periphery? European Union Politics 12(1) 87-106.

Plümper, T. - Schneider, C. (2007) Discriminatory European Union Membership and the Redistribution of Enlargement Gains. Journal of Conflict Resolution. 51; 568-587

Ross G (1995).  Jacques Delors and European Integration. New York:  Oxford University Press.  

Ruane Kevin, The Rise and Fall of the European Defence Community. Anglo-American Relations and the Crisis of European Defence, 1950-1955, Basingstoke 2000

Spinelli, Altiero, The Eurocrats. Conflict and Crisis in the European Community, Baltimore 1966

Tallberg, J. (2003) Agenda-shaping powers of the EU Council Presidency. Journal of European Public Policy, 10(1): 1-19

Thomson, Robert, Frans N. Stokman, Christopher H. Achen and Thomas König (2006).  The European Union Decides. New York:  Cambridge University Press

Wallace, H., Pollack, M.A., Young, A. (2010) Policy-Making in the European Unio. Oxford: OUP

Wartjen, A. (2008) The Council Presidency: Power Broker or Burden? An Empirical Analysis. European Union Politics, 9 (3): 315-338

Wiener, A., Diez, T. (eds.) (2009) European Integration Theory. Oxford: OUP

Wilks S "Competition Policy," Chapter 5 in Wallace, Wallace, and Pollack, Policy-Making in the European Union, pp. 113-140. 

Young, A "The Single Market," Chapter 4 in Wallace, Wallace, and Pollack, Policy-Making in the European Union, pp. 93-112. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK