PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny mezinárodních vztahů II - JPB019
Anglický název: Dějiny mezinárodních vztahů II
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB170
Prerekvizity : JPB018
N//Je neslučitelnost pro: JPB170
P//Je prerekvizitou pro: JPB268
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (19.02.2020)
Kurz se zaměřuje na dějiny mezinárodních vztahů od druhé světové války do rozpadu SSSR.
Více: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8549#section-10
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SOUKUPJ (11.04.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem mezinárodních vztahů ve druhé polovině 20. století.

Literatura -
Poslední úprava: SOUKUPJ (19.02.2008)

a) Povinná literatura:

 • Plechanovová, B., Fidler, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997
 • Kissinger, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997
 • Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000

b) Doporučená literatura:

 • Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999
 • Bix, H. P., Hirohito a zrod moderního Japonska, Praha 2002
 • Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 1964
 • Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998
 • Fajmon, H., Margaret Thatcherová a její politika, Brno 1999
 • Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002
 • Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002
 • Halberstam, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002
 • Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998
 • Huntington, S. P., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001
 • Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991
 • Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha1996
 • Kovář, M. ? Horčička, V., Dějiny evropské integrace I, II, Praha 2005
 • Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005
 • Ladrech, R. ? Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002
 • Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997
 • Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004
 • Reagan, R., Život jednoho Američana. Paměti prezidenta, Praha 1997
 • Short, P., Mao, Praha 2001
 • Taubman, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005

Metody výuky -
Poslední úprava: SOUKUPJ (11.04.2008)

Přednáška (2/0)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (23.03.2019)

Hodnocení odpovídá opatření děkanky č. 17/2018.

Hodnocení:

100 % - 91 % ... A

90 % - 81 % ... B

80 % - 71 % ... C

70 % - 61 % ... D

60 % - 51 % ... E

pod 50 % ... F

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (15.02.2017)

1) Mezinárodní vztahy v době druhé světové války

2) Svět na prahu nového konfliktu? (1945-1953)

3) Sovětský blok a jeho krize

4) Hlavní problémy mezinárodních vztahů v padesátých a šedesátých letech

5) Indočína a Alžírsko v mezinárodních vztazích

6) Blízký východ ve světové politice

7) Sedmdesátá léta: détente, zlom v ekonomickém vývoji

8) Sedmdesátá léta za železnou oponou

9) Osmdesátá léta: cesta ke konci studené války

10) Rozpad sovětského bloku

11) USA a Latinská Amerika: vojenské režimy 

12) USA a Latinská Amerika: případ Kolumbie 

13) Zamyšlení nad dějinami druhé poloviny 20. století - závěrečné shrnutí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK