PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - JPB263
Anglický název: Bachelor Seminar II
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Mgr. Jakub Čapek
Mgr. Michael Drašar
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
PhDr. Věra Kotábová
Mgr. Anna Kotvalová
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
Mgr. Aleš Michal
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
doc. Martin Riegl, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D.
PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Prerekvizity : JPB001
Je prerekvizitou pro: JPB264
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (25.09.2016)
Seminář poskytuje studentům prostor pro zpracování bakalářské diplomové práce. Seminář je urcen pro studenty, kteří jsou v pátem semestru studia oboru PMV.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

V druhém semestru se studenti zaměřují pod vedením svého školitele na sběr relevantních dat odpovídajících zaměření jejich bakalářské práce, tedy na práci s literaturou a dalšími informačními zdroji.

 

Průběh semináře je vázán na individuální práci studenta a průběžné konzultace se školitelem.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (15.02.2015)

Studenti pracují s literaturou a informačními zdroji, které jim s ohledem na téma konkrétní bakalářské práce doporučí školitel.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

Výuka probíhá formou individuálních konzultací.

 

O harmonogramu konzultací rozhoduje pouze školitel, a to pro každého ze studentů samostatně a s ohledem na potřeby zpracovávaného tématu a potřeby studenta. Školitel může rovněž zvolit model pravidelných seminářů pro všechny své studenty, pokud to je v zájmu studentů a charakteru vedených prací.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (15.02.2015)

Seminář je ukončen zápočtem. O jeho přidělení rozhoduje konkrétní školitel, a to na základě výsledků práce studenta.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

V rámci Bakalářského semináře II. student zpracovává podklady (literaturu a potřebné informační zdroje) podle pokynů svého školitele a s ohledem na schválené teze své bakalářské práce. O postupu práce s literaturou rozhoduje školitel.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

Kurz si mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali Bakalářský seminář I. (JPB001).

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (25.09.2016)

Kurz se vypisuje pro studenty v pátém semestru studia oboru PMV, kteří absolvovali kurz Bakalářský seminář I. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK