PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář III - JPB264
Anglický název: Bachelor Seminar III
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Jakub Dopieralla
Mgr. Michael Drašar
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
PhDr. Věra Kotábová
Mgr. Anna Kotvalová
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Jan Kučera
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Mgr. Tereza Plíštilová
Mgr. Jan Poruba
doc. Martin Riegl, Ph.D.
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Janusz Salamon, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Prerekvizity : JPB263
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (31.10.2016)
V průběhu kurzu studenti zpracovávají závěrečné znění své bakalářské diplomové práce (bližší informace viz Pravidla pro organizaci studia na FSV UK, část II. čl. 18).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

Kurz poskytuje studentům posledního ročníku bakalářského studia oboru Politologie a mezinárodní vztahy prostor pro zpracování závěrečného znění bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (15.02.2015)

Student pracuje s literaturou a informačními zdroji, které mu doporučí s ohledem na téma bakalářské práce školitel.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (15.02.2015)

Základní formou výuky jsou individuální konzultace, jejichž četnost a frekvenci určuje výlučně školitel, a to s ohledem na potřeby studenta a úspěšné dokončení bakalářské práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

Úspěšné absolvování kurzu je vázáno na předložení závěrečného textu bakalářské práce, který je v souladu se schválenými tezemi a svým charakterem odpovídá požadavkům na odborný text (jasně strukturovaný text dodržující citační normu).

Zápočet může student získat pouze tehdy, pokud v řádném termínu stanoveném Harmonogramem studia pro příslušný akademický rok předloží bakalářskou práci odpovídající formálně všem požadavkům stanoveným FSV.

O úspěšném ukončení kurzu rozhoduje pouze školitel.

 

Sylabus
Poslední úprava: RICHOVA (11.09.2011)

Základem semináře je individuální práce studenta a pravidelné konzultace se školitelem. Rozhodující podíl na semináři mají jednotliví školitelé.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (24.09.2016)

Kurz si mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali povinný bakalářský kurz Bakalářský seminář II. (JPB263).

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (25.09.2016)

Kurz je určen pouze pro studenty šestého semestru bakalářského oboru PMV, kteří absolvovali Bakalářský seminář II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK