PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny mezinárodních vztahů I - JPB018
Anglický název: History of International Relations I
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Neslučitelnost : JPB365
N//Je neslučitelnost pro: JPB365
P//Je prerekvizitou pro: JPB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Kolonialismus a země latinské Ameriky v meziválečné éře.doc Přednáška PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
stáhnout Kongresy Svaté aliance.pdf Svatá aliance PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)
Kurz se zaměřuje na dějiny mezinárodních vztahů v 19. a první polovině 20. století.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s dějinami mezinárodních vztahů od Vídeňského kongresu do konce druhé světové války. Kurz se bude věnovat vývoji mezinárodních vztahů v 19. století, důvodům vypuknutí první světové války, poválečnému uspořádání světa a příčinám a průběhu druhé světové války.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Literatura:

a) povinná
-Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998.
-Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I., Praha 2000.
-Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999.

b) doporučená
-Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.
-Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999.
-Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.
-Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.
-Haffner, S., Německá revoluce 1918-1919, Brno 1998.
-Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002.
-Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.
-Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999
-Johnson, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999.
-Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991.
-Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004, 2005.
-Kissinger, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997.
-Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.
-Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.
-Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966.
-MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.
-Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.
-Palmer, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.
-Sked, A., Úpadek a pád Habsburské říše, Praha 1995.
-Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.
-Skřivan, A., Křivský, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977.
-Stellner, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Přednáška (2/0)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (29.10.2019)

Splnění písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

01) Úvod do problematiky dějin mezinárodních vztahů
02) Evropská politika v letech 1814-1848
03) Východní otázka 1774-1856
04) Sjednocení Itálie a Německa v mezinárodním kontextu
05) Kolonialismus v 19. století
06) Cesta k první světové válce (1871-1914)
07) První světová válka
08) Vytvoření versaillesko-washingtonského systému (1919-1922)
09) Otázka německých reparací a vytváření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě ve 20. a na počátku 30. let 20. století
10) Mezinárodní vztahy ve 30. letech 20. století
11) Koloniální svět mezi dvěma světovými válkami
12) Diplomacie během druhé světové války
13) Pohled na dějiny mezinárodních vztahů v 19. a v první polovině 20. století - závěrečné shrnutí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Dějiny mezinárodních vztahů I
Podmínky zápisu: -
Forma výuky: přednáška
Dotace: 2/0 Zk
Forma zkoušky: písemná
Požadavky ke zkoušce: odpřednášená látka a povinná literatura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK