PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie moderních a soudobých dějin - JMD019
Anglický název: Methodology of Modern and Contemporary History
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Neslučitelnost : JTD003
Záměnnost : JTD003
Je prerekvizitou pro: JMD022, JMD021
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Metodologie moderních a soudobých dějin LS 2020.pdf Sylabus prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2019)

Cílem semináře je prodiskutovat některé vybrané koncepty z oblasti moderních dějin na základě četby jednotlivých dějepisných textů, reprezentujících příslušné přístupy. Seminář je koncipován do celkem šesti diskusních sezení, na nichž budou probrány jednotlivé koncepty a texty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2019)

Povinnosti na každou hodinu:

1.                 Četba povinné literatury a příprava na hodinu

2.                 Odevzdání shrnutí přečtené literatury před příslušnou hodinou (viz níže)

3.                 Aktivní účast na semináři

 

Shrnutí knihy (resp. povinné četby, viz sylabus) (3-5 str.)

-              Zařazení autora a tématu do kontextu

-              Teze, koncept, metodologie

-              Stručný obsah (argumentace autora)

-              Závěry práce

-              Práce s prameny

-              Vlastní komentář

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

viz sylabus

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2019)

Seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2019)

30 % Pravidelná příprava na hodinu a odevzdání výpisků z povinné literatury

70 % Na základě přípravy aktivní účast na semináři

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.09.2020)

PROGRAM SEMINÁŘE

 

1. 10. 2020: Informativní schůzka

Obsah semináře, povinnosti studentů apod. Výjimečně 15:30-16:50

 

26.11. 2020

 

I. Sociální dějiny

Povinná četba:

THOMSPON, E. P.: The Making of the English Working Class, 1966 (úvod a alespoň Part Two nebo Part Three)

Doporučená četba:

HITZER, Bettina / WELSKOPP, Thomas (eds.), Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen, Bielefeld 2010.

WEHLER, Hans-Ulrich. Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918 (alespoň úvod)

 

II. Kulturní dějiny

Povinná četba:

DARNTON, Robert. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 259 s.

 

3. 12. 2020

 

III. Mikrohistorie, dějiny všedního dne

Povinná četba:

GINZBURG, Carlo. Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 223 s. Guinzburg

LÜDTKE, Alf, ed. The history of everyday life: reconstructing historical experiences and ways of life. Princeton: Princeton University Press, [1995] [Přečíst alespoň: Foreword, Chapter 1, 2, 7, 8]

NEBO:

HEALY, Maureen. Vienna and the Fall of the Habsburg Empire: total war and everyday life in World War I. Cambridge: Cambridge University Press, ©2004

 

IV. Global History

Povinná četba:

OSTERHAMMEL, Jürgen. The transformation of the world: a global history of the nineteenth century. Princeton: Princeton University Press, [2014], ©2014. xxii, 1167 stran [Přečíst alespoň: Introduction a Part I].

Doporučená:

OSTERHAMMEL, Jürgen a PETERSSON, Niels P. Globalization: a short history. Princeton: Princeton University Press, [2005], ©2005. xi, 182 stran. ISBN 978-0-691-12165-9.

 

10. 12. 2020

 

V. (Národní) identita

Povinná četba:

ZAHRA, Tara. Kidnapped souls: national indifference and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca: Cornell University Press, 2011.

BRUBAKER, Rogers. Nationalist politics and everyday ethnicity in a Transylvanian town. Princeton: Princeton University Press, [2008]

Doporučená:

KING, Jeremy Rupert Nicolas. Budweisers into Czechs and Germans: a local history of Bohemian politics, 1848-1948. 2nd print., and 1st pbk. print. Princeton: Princeton University Press, 2005. xv, 284 s

BJORK, James E. Neither German nor Pole: Catholicism and national indifference in a Central European borderland [online]. Ann Arbor: University of Michigan Press, ©2008. 

 

VI. Gender

Povinná četba:

HUTEČKA, Jiří. Muži proti ohni: motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914-1918. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.Povinná četba:

 

17. 12. 2020

 

VII. Revoluce

Povinná četba:

HUNT, Lynn. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída. 1. vyd. Brno

KRAPFL, James. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989-1992. Překlad Andrea Patrasová. V Praze: Rybka Publishers, 2016. 376 stran

Nebo:

JURČAK, Aleksej. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: poslední sovětská generace. Překlad Přemysl Houda a Veronika Bránišová. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 386 stran.

 

VIII. Moderna, věda, příroda a moc

Povinná četba:

MITCHELL, Timothy. Carbon democracy: political power in the age of oil. London: Verso, 2011

Doporučená:

JOSEPHSON, Paul R. Industrialized nature: brute force technology and the transformation of the natural world. Washington: Island Press, ©2002

KOTKIN, Stephen. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. First papeback printing. Berkeley: University of California Press, 1997. 639 s.,

 

Předpokládá se základní obeznámenost s oborem v rozsahu níže uvedené základní
literatury:
 
BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011.
BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929-1989). Vyd. 1.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 
IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002
STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě.
Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (13.02.2019)

Předpokládá se základní obeznámenost s oborem v rozsahu níže uvedené základní literatury:

 

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011.

BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929-1989). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 

IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK