PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - JEB998
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (500)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB003, JEB004, JEB101, JEB102, JJB998
Záměnnost : JJB998
Je neslučitelnost pro: JJB998
Je prerekvizitou pro: JSM505
Je záměnnost pro: JJB998
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout TextWeek1.pdf Průvodní text pro 1. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek10.pdf Průvodní text pro 10. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek11.pdf Průvodní text pro 11. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek12.pdf Průvodní text pro 12. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek2.pdf Průvodní text pro 2. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek3.pdf Průvodní text pro 3. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek4.pdf Průvodní text pro 4. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek5.pdf Průvodní text pro 5. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek6.pdf Průvodní text pro 6. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek7new.pdf Průvodní text pro 7. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek8.pdf Průvodní text pro 8. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout TextWeek9.pdf Průvodní text pro 9. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (07.07.2020)
Předmět je určen jako povinný úvod do jedné ze společenských věd rozvíjených na FSV. Prezentuje ekonomickou teorii bez použití matematiky a ukazuje souvislosti s jinými společenskými vědami. Ilustruje kontrastní přístupy různých ekonomických škol k ekonomickým problémům malé otevřené ekonomiky, kterou česká ekonomika v rámci Evropské unie nesporně je.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (22.08.2023)

Cílem kurzu je základní seznámení s ekonomií jako svébytnou disciplínou v rámci společenských věd. Studentům, kteří by si chtěli nabyté vědomosti dále rozvíjet, doporučuji zapsat si jako volitelný kurz  "Ekonomii I" a "Ekonomii II" (nebo jejich anglické mutace "Principles of Economics I" a "Principles of Economics II). Tyto kurzy jsou úvodními kurzy ekonomie pro studenty Institutu ekonomických studií (IES FSV), které "Úvod do ekonomie" rozhodně nenahrazuje a které jsou obvyklými prerekvizitami pro další kurzy nabízené IES FSV.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (22.08.2023)

Pro studenty znalé angličtiny může být dobrý zdroj na https://www.core-econ.org/

nebo kniha

Ha-Joon Chang: Economics-The User´s guide, Penguin Books 2014

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (22.08.2023)

Přednášky v učebně podle rozvrhu.

Je také možné využít přednášky nahrané v akademickém roce 2022 - 2023:

https://youtube.com/playlist?list=PLUlWH5s-RmwmUWXFCyGQscKLV1Z0tL0rL


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (22.08.2023)

Čtyři průběžné testy a jeden závěrečný test v Moodle. Průběžné testy jsou za maximálně 8 bodů každý a neopakují se (na každý je pouze jeden pokus, ovšem dobu si můžete v rámci celého dne vybrat). Závěrečný test je za maximálně 68 bodů a jsou na něj vypsány čtyři termíny (máte nárok na tři pokusy). Abyste mohli testy psát, musíte se zaregistrovat do kurzu v Moodle na

https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=74#section-8

 

Terníny:

1. průběžný test: 20. 10.

2. průběžný test: 10. 11.

3. průběžný test:  1. 12.

4. průběžný test: 22. 12.

Závěrečné testy budou 3. 1. v 11:00, 17. 1. v 11:00, 31. 1. v 11:00 a 7. 2. v 11:00.

 

K výsledkům za 4 průběžné testy se přičte výsledek za závěrečný test a na součet se aplikuje standardní známkovací stupnice:

0-50 (F), 51-60 (E), 61-70 (D), 71-80 (C), 81-90 (B), 91-100 (A)

Upřesnění 1: Pokud vynecháte některý průběžný test, rozhodně to neznamená, že byste nemohli psát závěrečný test a splnit kurz. Pouze ztratíte body za příslušný průběžný test.

Upřesnění 2: Závěrečné testy můžete psát odkud chcete, tj. nebudeme se scházet v nějaké učebně. Narozdíl od průběžných testů ale budete mít dáno pořadí, ve kterém musíte odpovídat, a nebudete se moci k otázkám vracet.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (08.12.2020)

Témata po týdnech:

1. Úvod do kurzu: Informace o kurzu v SISu. Ekonomické kurzy na IES FSV. Systém národních účtů. Sylabus kurzu po týdnech – vysvětlení. Základní klasifikace zboží a služeb. Model trhu a 1. teorém ekonomie blahobytu. Netlogo - Model Library -  Social Science.      

2. Širší souvislosti: Postmoderní epocha. Dějiny ekonomického myšlení. Co je ekonomie? Stručné dějiny kapitalismu.

3. Ekonomika v dlouhém časovém horizontu: Výrobní faktory, Hrubý domácí produkt a Produkční funkce. Inflace, nominální a reálný HDP,  nezaměstnanost. Instituce a hospodářský rozvoj. Lidský kapitál, inovace a hospodářský růst. Konvergence zemí - TED - Hans Rosling talk Asia´s rise - how and when. Neklademe nepřiměřeně velký důraz na HDP a jeho růst?: TED - Michael Green talk Social Progress Index

4. Ekonomické systémy: Kapitalistický ekonomický systém. Socialistický ekonomický systém. Reformy socialistického systému. Transformace socialistického systému na kapitalistický systém. Global preferences survey - stav neformálních institucí v ČR.

5. Makroekonomie, vládní sektor a fiskální politika:  Agregátní poptávka a Agregátní nabídka. Hospodářský cyklus a stabilizační politika. Státní rozpočet: deficit a Maastrichtská kritéria. Veřejné statky a externality. Daně a náklady mrtvé váhy.

6. Finanční sektor:  Struktura a účel finančního sektoru, finanční instrumenty.  Role transakčních nákladů a asymetrické informace při vysvětlování dějů ve finančním sektoru. Peněžní multiplikátor. Finanční krize.

7. Peníze, inflace a monetární politika: Peníze. Tvorba peněz ve finančním systému. Modely trhu peněz. Exogenní peníze a vysvětlení inflace. Endogenní peníze a vysvětlení inflace. Monetární politika.

8. Otevřená ekonomika:  Zahraniční obchod - Komparativní výhoda, Politická ekonomie zahraničního obchodu. Mezinárodní finance - Platební bilance. Měnový kurz.

9. Evropská ekonomická integrace: Proces prohlubování EU. Rozšiřování EU. Ekonomická geografie a regionální politika EU.

10. Domácnosti: Úvod - ekonomie hlavního proudu a postkeynesovská ekonomie. Teorie spotřebitelského výběru v mikroekonomii hlavního proudu a v postkeynesovské mikroekonomii. Trh práce v mikroekonomii hlavního proudu a v postkeynesovské mikroekonomii. Teorie spotřeby v makroekonomii.  Různé.

11. Firmy: Úvod - rozhodování podle očekávaných nákladů a očekávaných výnosů. Výroba. Náklady. Struktura trhu. Různé. TED - James B.Glattfelder talk Who Controls the World. Netlogo.

12. Pozitivní a normativní ekonomie: Nerovnost. Etické přístupy k řešení nerovnosti. John Rawls a spravedlnost. James Buchanan a Konstituční ekonomie. Demokracie a ekonomie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK