PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Microeconomics II - JEB108
Anglický název: Microeconomics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 135 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Vyučující: Matěj Bajgar, D.Phil.
Mgr. Evgeniya Dubinina
Alessandro Chiari
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Mgr. Klára Kantová
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Petra Landovská
Mgr. Lenka Šlegerová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB104
Je neslučitelnost pro: JEB008
Je prerekvizitou pro: JEB156
Je záměnnost pro: JEB008
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (07.09.2022)
The course builds on the introductory microeconomics course (JEB003) and on Microeconomics I (JEB104). It focuses on the theory of producer behaviour, market structure and market failures. Specific topics include technology, profit maximization and cost minimization, and market structures (perfect competition, monopoly, oligopoly).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (20.09.2023)

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

 

Midterm exam: November 16th, 2023, 9:30-10:50am, in room 109.

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 21, 2023, 10:40am-12:20pm
 • January 11, 2024, 9:30-11:10am
 • January 18, 2024, 9:30-11:10am
 • February 15, 2024, 9:30-11:10am

 

Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (01.09.2021)

Primer text: Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W.W. Norton &Company, 8th edition, 2010. Many copies are available in the IES library.

Other useful textbooks are, for example:

 • T. Nechyba, Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus, South-Western, Cengage Learning
 • W. Nicholson/C. Snyder, Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, South- Western
 • Schotter, Microeconomics: A Modern Approach, South-Western 2009

 

The primer text covers all main topics covered in the lectures. Any extensions presented at the lectures and not available in the Varian textbook can be downloaded from SIS.

 

In SIS, you will be able to download the lecture slides, seminar tasks and solutions, upload your home assignments and learn your grade - under the tab "Studijni mezivysledky/Study group roster", an icon with four blue figures.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (23.08.2023)

There will be three types of classes: lectures, joint seminars for all students, regular seminars where the students will be divided into three groups and should pick one of the three seminars.

Please see the table at the end of the document Syllabus for specific dates and times of the lectures and seminars. It is recommended that the students attend all lectures (blue color in the table), all joint seminars (green) and regular seminars (light, dark or very dark yellow).   

 

During the semester, there will be two home assignments which should be prepared individually (not in groups) and handed out in electronic form via SIS. The assignments will be similar to numerical exercises presented at the seminars, but will be of higher difficulty.

The home assignments will be released and due on the following dates:

 • HA1: released on October 19, submission deadline on October 29.
 • HA2: released on November 30, submission deadline on December 10.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (20.09.2023)

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

 

Midterm exam: November 16th, 2023, 9:30-10:50am, in room 109.

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 21, 2023, 10:40am-12:20pm
 • January 11, 2024, 9:30-11:10am
 • January 18, 2024, 9:30-11:10am
 • February 15, 2024, 9:30-11:10am

 

Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (20.11.2019)

Obligatory courses: JEB104 - Microeconomics I

Recommended courses: JEB003 - Economics I, JEB004 Economics II

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK