PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikroekonomie II - JEB008
Anglický název: Microeconomics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Neslučitelnost : JEB108
Prerekvizity : JEB007
Záměnnost : JEB108
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)
Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů při využívání vzácných zdrojů a objasňuje chování ekonomických subjektů, tj. chování spotřebitelů a výrobců na jednotlivých trzích. Kurz Mikroekonomie II je pokračováním kurzu Mikroekonomie I. Zabývá se zejména teorií firmy a průmyslovou organizací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

Uvést studenty do základů optimalizace v teorii výrobce. Naučit je používat základní nástroje mikroekonomické analýzy chování výrobce. Seznámit studenty s různými typy tržní organizace a jejich specifickými vlastnostmi. Naučit studenty využívat postupy odvozené z modelů jednotlivých tržních struktur k řešení ekonomických úloh.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

1) Napsat úspěšně 1. a 2. prúběžný test z (z každého alespoň 50 bodů ze 100 možných).

2) Obdržet celkem alespoň 200 bodů z:

  • těchto dvou  testů (každý max. 100 bodů),
  • čtyř úkolů (každý max. 25 bodů ).

3) Složit závěrečnou zkoušku.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

Základní literatura:

VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, osmé vydání. New York: W.W. Norton & Company, 2010. ISBN 0-393-93424-1; nebo starší český překlad: VARIAN, H. R. Mikroekonomie, moderní přístup, první vydání, Victoria Publishing, 1995 ISBN 80-85865-25-4

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics., třetí vydání, Prentice Hall, 2004 ISBN 0-582-40487-8, kapitola 16C 

Doporučená literatura:

NICHOLSON, W., SNYDER, C.  Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, 11. Vydání, South- Western Cengage Learning, 2011.

FRANK, R. H. Microeconomics and Behavior, osmé vydání, McGraw Hill, 2009; nebo starší český překlad: Frank, R. H. Mikroekonomie a chování, první vydání, Svoboda-Libertas, 1995

GRAVELLE, H., REES, R. Microeconomics., třetí vydání, Prentice Hall, 2004

DAVID LAIDLER, SAUL ESTRIN, Introduction to Microeconomics, čtvrté vydání, Cambridge University Press, 1995.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

Přednášky, procvičování, příklady, otázky, grafická analýza, domácí úkoly

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (22.08.2014)

1) Napsat úspěšně 1. a 2. prúběžný test z (z každého alespoň 50 bodů z 100 možných).

2) Obdržet celkem alespoň 200 bodů z:

  • těchto dvou velkých testů (každý max. 100 bodů),
  • čtyř úkolů (každý max. 25bodů ).

3) Složit závěrečnou zkoušku.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Ivo Koubek (16.09.2013)

1A. Úvod do teorie firmy. Zaměnitelnost vstupů a elasticita substituce.

  B. Změny rozsahu a výnosy z rozsahu. Homogenní a homotetické funkce

2A. Krátkodobá produkční funkce. Dlouhé versus krátké období.

  B. Maximalizace zisku na výrobní množině.

3A. Náklady: minimalizace nákladů v dlouhém období, rohové řešení.

  B. Nákladová funkce dlouhého období a její vlastnosti, Shephardova věta.

4A. Vlastnosti podmíněných poptávek. Dráha rozvoje firmy a nákladové křivky. Průměrné a mezní náklady. Cenová a výstupová elasticita nákladů

  B. Minimalizace nákladů v krátkém období. Náklady krátkého období  (FC,VC).

5A. Krátké versus dlouhé období a vlastnost obálky. Odvození stínových cen fixních vstupů.

  B. Minimalizace nákladů firmy s několika závody a subaditivita nákladů.

6A. Dokonalá konkurence: Předpoklady. Zisk a příjmová funkce. Maximalizace zisku a nabídka v dlouhém a v krátkém období.  

  B. Zisková funkce a její vlastnosti, Hotellingova věta. Vlastnosti nabídkové funkce a marshallovských poptávek po vstupech.

7A. Tržní poptávka po výstupu odvětví za dokonalé konkurence. Tržní nabídka

odvětví v dlouhém a krátkém období.

  B. Dokonale konkurenční trhy a rovnováha, existence. Stabilita, Walrasův versus

Marshallův proces, naivní a racionální očekávání. Efektivnost.

8A. Monopol: Zdroje monopolu. Cena a výstup monopolu.Mezní příjem, elasticita poptávky a cenová přirážka. Monopolní zisk.

  B. Cenová diskriminace. Monopol a neefektivnost.  Koncentrace kapitálu a tržní moc.

9A. Diferenciace produktu a monopolistická konkurence. Chamberlinův model.

  B. Minimalizace souhrnných nákladů diferenciace produktu a maximalizace zisku v prostorovém modelu.

10A. Oligopoly. Cournotovi konkurenti a Nashova rovnováha (NE). Stackelbergův vůdce a důvěryhodný závazek.

    B. Bertrandovi konkurenti. Cenový vůdce. Koluze, dominantní strategie a vězňovo dilema.

11A. Oligopoly a diferenciace produkce.

    B. Úvod do teorie her, čisté a smíšené strategie.

12A. Oligopol jako opakovaná hra. Paradox obchodního řetězce. Spouštěcí strategie a dokonalá rovnováha z hlediska podher (SPNE), Cukr a bič, Jak ty mně, tak já tobě.

    B. Vstup do odvětví a odrazování od vstupu. Limitní oceňování. Spencerův - Dixitův model.

13A. Všeobecná rovnováha v ekonomice s výrobními možnostmi, Ekonomika Robinsona Crusoe.

    B. Výroba a I. a II. věta ekonomie blahobytu. Komparativní výhoda. Rovnováha při světových cenách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK