PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na soudech I. - HV2011
Anglický název: Internship at courts I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (15.09.2017)

Odborná praxe – praxe na soudech I. navazuje na výuku civilního práva procesního, resp. též povinně-volitelného
předmětu Právnická povolání v justici, a tuto výuku rozšiřuje a doplňuje. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit
výuku tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce
konkrétního soudce tohoto soudu.
Obsahem praxe je absolvování vybraných úkonů ve stanovených soudních agendách pod dohledem soudce.
Stáže probíhají zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března na jednotlivých obvodních soudech. Studenti
jsou přiděleni ke konkrétním soudcům a pod jejich vedením praxi absolvují.
Praxe je určena pro studenty třetího a čtvrtého ročníku. Počet vybraných studentů pro tyto stáže je z kapacitních
důvodů omezen na 60 studentů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (15.09.2017)

Potvrzení o praxi (evidenci docházky) s podpisy soudců a prezenčním razítkem soudu studenti odevzdají do 17. září 2018 na studijním oddělení své studijní referentce.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (15.09.2017)

Studenti jsou vybíráni na základě prospěchových kritérií. Výběrové řízení proběhne v únoru 2018, aktuální informace o něm budou zveřejněny v novinkách studijního oddělení. Přihlašování probíhá prostřednictvím písemné přihlášky doručené na studijní oddělení. Kritériem výběru je včasně projevený zájem a motivace uvedená ve stručném motivačním dopise.

V případě velkého zájmu a pro stanovení pořadí může být přihlédnuto i

(i.) k absolvování některého z předmětů modulu právních dovedností;

(ii.) k výsledkům postupových zkoušek z Občanského práva hmotného II., Občanského práva procesního III. (studenti 4. ročníku) nebo Občanského práva procesního II. - zápočet (studenti 3. ročníku);

(iii.) k celkovému prospěchu studenta.

Studenti, kteří budou vybráni, obdrží e-mail s dalšími informacemi o konání úvodní schůzky a přidělení k jednotlivým soudům.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (04.03.2016)

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

03. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK