PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na soudech I. (civilní úsek) - HV2011
Anglický název: Internship at courts I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0273, HP0282
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech I. navazuje na výuku civilního práva procesního, resp. též povinně-volitelného předmětu Právnická povolání v justici, a tuto výuku rozšiřuje a doplňuje. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.

Stáže probíhají od března na jednotlivých obvodních soudech v Praze a okresních soudech v obvodu Krajského soudu v Praze. Výkon stáže na okresním soudu mimo Prahu je na volbě studenta, přidělení na konkrétní soud v rámci Prahy probíhá s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Obsahem odborné praxe na civilních soudech je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá po dvou týdnech od spuštění zápisu předmětů. Přihlášení studenti obdrží e-mail s dalšími informacemi o konání úvodní schůzky a přidělení k jednotlivým soudům.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (04.03.2016)

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

03. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK