PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné III - HP0273
Anglický název: Substantive Civil Law III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Karel Wawerka
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0272
Je korekvizitou pro: HP0005, HP0021, HP1812, HP0277
Je prerekvizitou pro: HV2011
Soubory Komentář
stáhnout Obecné informace k udělování zápočtů, k ústním zkouškám a KLP.docx
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné III tvoří těžiště výkladu problematika závazků, smluvního práva a deliktního práva. Výklady jsou zasazeny do kontextu unijního práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

Forma kontroly studia: zápočet
Bližší informace o zápočtech naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách katedry v sekci dokumenty.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění)
02. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah
03. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, uzavření smlouvy)
04. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva fixní
05. Spotřebitelské smlouvy (pojem, zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo)
06. Společná práva a společné závazky
07. Změny závazků
08. Zánik závazků
09. Zajištění a utvrzení dluhu
10. Základy deliktního práva (prevence škod, jednotlivé předpoklady odpovědnosti za škody, funkce odpovědnosti za škody, rozsah a způsob náhrady škody), evropské komunitární deliktní právo
11. Jednotlivé případy odpovědnosti za škodu
12. Závazky z jiných právních důvodů, zejména závazky z bezdůvodného obohacení

Přednášky mohou reagovat na aktuální otázky občanskoprávní smluvní a deliktní teorie a praxe. 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17aHP0273p1Út 03.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Úvod do závazkového práva smluvního (smlouva, druhy smluv, uzavírání smluv) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Út 10.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Pojem závazku, jeho subjekty a vznik doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Út 17.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Obsah závazku (neúměrné zkrácení, lichva, úroky, záloha a závdavek). Změna okolností. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, fixní závazek JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Út 24.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Společné závazky (společné dluhy a pohledávky). Spotřebitelské závazky doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Út 31.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Změny závazků JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Út 07.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Práva z vadného plnění doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Út 14.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Zánik závazků JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Út 21.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Zajištění a utvrzení dluhu JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Út 28.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Základy deliktního práva (funkce a systematika deliktního práva, prevenční normy, předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy, generální klauzule občanskoprávní odpovědnosti) JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Út 05.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Jednotlivé zvláštní případy povinnosti k náhradě újmy doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Út 12.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Rozsah a způsob náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Újma na přirozených právech člověka JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Út 19.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Závazky z jiných právních důvodů (zejména bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství) doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK