PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mořské a vodní právo - HV1664
Anglický název: The Law of Seas and Waters
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Volitelný předmět „Mořské a vodní právo“ je určen studentům 2. až 5. ročníku Právnické fakulty UK jako součást modulu „Právo a ekologie“ nabízeného Katedrou práva životního prostředí. Zaměřuje se na právní režim využívání a ochrany vod jako jedné z nejvýznamnějších složek životního prostředí, a to jak sladkých, tak slaných, průřezově všemi úrovněmi právní úpravy, od mezinárodní přes evropskou po vnitrostátní. Studentům budou vyloženy nejvýznamnější věcné souvislosti ochrany vod, právní režim vod, včetně otázek vlastnických, právní regulace nejvýznamnějších způsobů využívání vod a jejich ochrana před negativními vlivy, zejména před znečišťováním z antropogenních zdrojů, včetně ochrany v rámci ochrany jiných složek životního prostředí. Pozornost bude věnována i možným negativním účinkům vod a ochraně před nimi. Závěrečná přednáška se zaměří na aktuální problémy vodního práva v České republice.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Doporučená:
  • Damohorský M.a kolektiv. Právo životního prostředí, 3.vydání . C.H.Beck, Praha. 2010.
  • Šturma, P. Damohorský, M. Ondřej, J. Smolek, M. - Zástěrová, J. Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl Obecná část. IFEC Praha. 2004 (dotisk 2008).
  • Damohorský-Šturma-Ondřej-Zástěrová-Smolek-Sobotka-Stejskal-Žákovská. Mezinárodní právo životního prostředí II.díl-Zvláštní část. . Nakl.Eva Rozkotová - IFEC, Beroun. 2008.
  • Birnie P. , Boyle A. International Law and the Environment. Second Edition. Oxford University Press. 2002.
  • Žákovská, K. Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu. PF UK Praha . 2010.
  • Griffel,A.-Rausch,H.-Damohorský,M.-Stejskal,V.. Wasser und Recht. PF UK Praha a UNI Zürich. 2010.
  • Horáček,Z.-Král,M.-Strnad,Z.-Vytejčková, V. Vodní zákon s komentářem. Sondy, Praha . 2011.
  • Strnad Z. a kol. Vodní právo. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU Č.Budějovice. 2013.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (23.01.2017)

Základní podmínkou připuštění k testu je účast nejméně na 6 z celkem 11 přednášek !

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pátek02.03.2018Věcné a právní souvislosti využívání a ochrany vod JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek09.03.2018Právní režim oceánů JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Pátek16.03.2018Využívání oceánů k plavbě a otázky související JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Pátek23.03.2018Ochrana moří před znečišťováním JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Pátek30.03.2018Právní režim sladkých vod JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek06.04.2018Využívání sladkých vod a otázky související JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek13.04.2018Ochrana sladkých vod před znečišťováním JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek20.04.2018Problém znečišťování vod plasty a možnosti jeho právního řešení JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Pátek27.04.2018Ochrana vod v rámci ochrany ostatních složek životního prostředí JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Pátek04.05.2018Ochrana před negativními účinky vod JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Pátek11.05.2018Aktuální problémy vodního práva v České republice - Mgr. Eva Mazancová 
Pátek18.05.2018Závěrečný test - předtermín 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK