PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Právo a ekologie - HM1901
Anglický název: Specialization Module: Law and Ecology
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity : {Pro absolvování modulu je nutné absolvovat 4 předměty ze seznamu. Ve druhém ročníku nutno zvolit jako první předmět modulu Environmenentální polit ku a trvaleudržitelný rozvoj HV1282}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK