PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná část státní závěrečné zkoušky z ústavního práva - HSZK0410
Anglický název: Written Part of the Final State Examination in Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}, HSZK0420, HSZK0430
Neslučitelnost : HPOP3000, HSZK0400
Je korekvizitou pro: HSZK0420, HSZK0430
Je neslučitelnost pro: HSZK0400
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (27.09.2023)

Zkušební okruhy k písemné SZK z ústavního práva 

 

Státní zkouška představuje rozbor soudního rozhodnutí, které bude určeno až při zadání práce. Předmětem práce tedy bude zodpovězení otázek přímo k danému rozhodnutí, jakož i nadto dalších rozšiřujících otázek z oblasti ústavního práva hmotného a procesního z okruhů odpovídající otázkám ke zkoušce z předmětu Ústavní právo II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK