PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky (správní právo, trestní právo, ústavní právo) - HSZK0400
Anglický název: Public Law Part of the Final State Examination (administrative law, criminal law, constitutional law)
Zajišťuje: Studijní oddělení (22-SO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}
Záměnnost : {Skupina veřejnoprávních částí státních zkoušek HPRAVO2017/5}
Neslučitelnost : HPOP3000, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Je neslučitelnost pro: HSZK0410, HSZK0430, HSZK0420
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.12.2023)

viz Otázky a právní předpisy pro AR 2023/2024

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK