PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Správní právo - HPOP0115
Anglický název: Diploma Seminar II - Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Korekvizity : HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0099, HSZK0115, HSZK0215
Neslučitelnost : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP0112, HPOP0111, HPOP0114, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0116, HPOP0106, HPOP0118, HPOP0117, HPOP0101, HPOP0102, HPOP0105, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0113
Ve slož. korekvizitě pro: HPOP0099
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK