PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
České a československé právní dějiny II - HP0892
Anglický název: Czech and Czechoslovak Legal History II
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 89
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: Mgr. Lukáš Blažek
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
JUDr. Daniela Němečková, Ph.D.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Korekvizity : HP0891
Je korekvizitou pro: HP0004, HP0271, HP0761
Je prerekvizitou pro: HP0651
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Povinná:
  • Kuklík, J. a kol.. Dějiny československého práva 1945 - 1989. Auditorium. Praha. 2011.
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Doporučená:
  • ed. Skřejpková. P.. Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1938). Karolinum. Praha. 2009.
  • Maršálek, P.. Pod ochranou hákového kříže. Auditorium. Praha. 2012.
  • Vojáček, L., Schelle, K.. Slovenské právní dějiny. Aleš Čeněk. Praha. 2014.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (30.01.2018)

Způsob zakončení předmětu viz přiložený soubor.

Sylabus -
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku 1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a československé státnosti.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
121.02.201910:00 - 12:00přednáškaRakouský právní řád 1848 - 1918. Vznik Československa, recepční zákon, právní dualismus.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
228.02.201910:00 - 12:00přednáškaProzatímní ústava. Ústava 1920, hranice, státní občanství.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
307.03.201910:00 - 12:00přednáškaVývoj správy a samosprávy v ČSR.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
414.03.201910:00 - 12:00přednáškaNejvýznamnější změny v recipovaném právu - vývoj občanského práva, trestního práva, pozemková reforma, sociální zákonodárství I.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
521.03.201910:00 - 12:00přednáškaNejvýznamnější změny v recipovaném právu - vývoj občanského práva, trestního práva, pozemková reforma, sociální zákonodárství II.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
628.03.201910:00 - 12:00přednáškaProtektorát Čechy a Morava.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
704.04.201910:00 - 12:00přednáškaProzatímní státní zřízení v emigraci. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
811.04.201910:00 - 12:00přednáškaVývoj práva 1945-1948.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
925.04.201910:00 - 12:00přednáškaÚstava 9. května 1948 a právnická dvouletka.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1002.05.201910:00 - 12:00přednáškaVývoj trestního práva 1950-1989.doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
1109.05.201910:00 - 12:00přednáškaVývoj občanského práva 1949-1989.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1216.05.201910:00 - 12:00přednáškaÚstava 1960, vznik československé federace 1968, hlavní ryxsy právního vývoje 1960-1968 a 1968-1989 /další právní odvětví s výjimkou správy, soudnictví, občaského práva a trestního práva).JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK