PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická angličtina I - HP0311
Anglický název: Legal English I
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 31
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Charles Ross Bird, LL.M.
Mgr. Eva Dvořáková
PhDr. Renata Hrubá
Mgr. Jitka Chmelařová
Mgr. Vladimíra Kvasničková
PhDr. Martin Starý
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0151, HP0181, HP0981, HP1371, HP1381, HP1491, HP1492, HP1493, HP1494
Je korekvizitou pro: HV0313, HP0317, HP0316, HP0312, HP0315
Je neslučitelnost pro: HP1371, HP1493, HP0981, HP0151, HP1494, HP1492, HP1491, HP1381
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)
Právnický angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Předmět Právnická angličtina I je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Výuka předmětu Právnická angličina I (kód HP0311) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 1-6 včetně z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)
Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016.: 
  1. Law and Legal Education
  2. Common Law and Equity
  3. Legislation
  4. Division of Law  (criminal - civil, public - private, substantive - procedural)
  5. Constitutional Law
  6. Electoral Process
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK