PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a histologické techniky - GB278
Anglický název: Histology and histological techniques
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:4/12, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.ZBK
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Korekvizity : GB273
Je prerekvizitou pro: GB119, GB138
Anotace -
Předmět Histologie a histologické techniky je zaměřen na výuku mikroskopické anatomie tkání a orgánů s ohledem na potřebné znalosti anatomie a fyziologie člověka pro studenta Zdravotnické bioanalytiky. Zabývá se obecnou histologii a poté mikroskopickými strukturami vybraných tkání a orgánů ve vztahu k jejich funkci. Dále se zaměřuje na popis vybraných histologických technik s ohledem na pozdější využití uchazečů v praxi. Tyto techniky jsou také nacvičovány v rámci praktických cvičení.
Poslední úprava: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet a ústní zkouška 

Poslední úprava: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Literatura

Povinná:

  • Konrádová, Václava, Uhlík, Jiří, Vajner, Luděk. Funkční histologie. Jinočany: H & H, 2000, 291 s. ISBN 80-86022-80-3.
  • Junqueira, Luiz Carlos Uchôa, Carneiro, José Kelley, Robert O.. Základy histologie. Jinočany: H & H, 1997, 502 s. ISBN 80-85787-37-7.

Poslední úprava: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus

1.      Buňka, buněčné organely, jádro a jeho součásti

2.      Specializace buněčných povrchů a typy mezibuněčného spojení

3.      Tkáň epitelová – obecné vlastnosti, morfologické a funkční rozdělení

4.      Tkáň vazivová – obecné vlastnosti, komponenty a typy vazivových tkání

5.      Chrupavky a kostní tkáně – obecná charakteristika a rozdělení. Vývoj a růst kosti

6.      Tkáň svalová – mikroskopická stavba a typy svalové tkáně. Principy a řízení procesů kontrakce

7.      Nervová tkáň – morfologická stavba neuronu, klasifikace neuronů. Neuroglie – rozdělení a funkce

8.      Histologie srdce, převodní systém srdeční, obaly srdce

9.      Histologie krevních cév. Rozdělení a funkční charakteristika cév.

10.  Monocytomakrofágový systém (retikuloendoteliální systém), histologie sleziny

11.  Trávící systém – obecná stavba trubicové části GIT

12.  Trávící systém – histologie dutiny ústní (jazyk, zuby) a slinných žláz

13.  Trávící systém – histologie jícnu a žaludku

14.  Trávící systém – histologie tenkého střeva a tlustého střeva

15.  Trávící systém – histologie jater, žlučových cest a slinivky břišní

16.  Dýchací systém – histologie dýchacích cest a plic. Čichový orgán

17.  Močový systém – histologie ledvin, jednotlivé části nefronu.

18.  Močový systém – histologie odvodných močových cest. Strukturální složky a funkce juxtaglomerulárního aparátu

19.  Mužský pohlavní systém – histologie varlete, nadvarlete, vývojová stádia mužské zárodečné buňky

20.  Ženský pohlavní systém – histologie vaječníků, vývojová stádia ženské zárodečné buňky

21.  Ženský pohlavní systém – histologie vejcovodu a dělohy, ovariální cyklus, jeho regulace a vztah k cyklickým změnám v děloze

22.  Endokrinní žlázy – histologie hypofýzy, štítné žlázy a nadledviny

23.  Histologie kůže

24.  Periferní nervový systém – rozdělení periferního nervového systému, histologie periferního nervu a ganglia

25.  Centrální nervový systém, histologie spinální míchy a mozečku

26.  Centrální nervový systém - histologie mozkové kůry, obalů CNS a složení a funkce hematoencefalické bariéry

27.  Smyslový systém – vrstvy stěny oční koule

28.  Smyslový systém – histologie orgánů sluchového a rovnovážného ústrojí ucha

29.  Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely světelné mikroskopie. Zhotovení parafinových a zmrazených řezů

30.  Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie

31.  Principy a účel fixace, druhy fixačních prostředků pro potřebu zpracování biologického materiálu

32.  Barviva v histologických technikách, rozdělení, základní barvicí postupy. Příklady přehledných barvicích metod

33.  Metody barvení lipidů, polysacharidů, pigmentů a minerálů. Impregnační metody v neurohistologii

34.  Základní principy a využití histochemie a imunohistochemie (světelné a fluorescenční)

 

Praktická cvičení

 

Základy histologických technik – přehled

 

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:

Krájení na mikrotomu a kryomikrotomu

 

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:

Přehledná histologická barvení parafinových řezů: Hematoxylin – eosin,

Barvení zmrazených řezů: Průkaz lipidů v histologických preparátech – olejová červeň (Oil Red)

 

 

Mikroskopická část – Obecná histologie, podpůrný a pohybový aparát

 

Mikroskopická část – Histologie kardiovaskulárního a respiračního systému

 

Mikroskopická část – Histologie gastrointestinálního traktu

 

Mikroskopická část – Histologie urogenitálního systému, endokrinní systém

 

Mikroskopická část – Histologie CNS a smyslových ústrojí

Poslední úprava: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Studijní opory

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=histologie+a+histologick%C3%A9+techniky

Poslední úprava: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK