PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmaceutical Technology II - GAF346
Anglický název: Pharmaceutical Technology II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/70, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Pharmacy (ENG)
4.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Prerekvizity : GAF344
Záměnnost : GAF188
Je korekvizitou pro: GAF251, GAF352, GAF327, GAF379, GAF505, GAF378, GAF320, GAF318
Je prerekvizitou pro: GAF363
Je záměnnost pro: GAF188
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)
Výuka Farmaceutické technologie 2 je zaměřena na tvorbu technologicky náročných, především průmyslově vyráběných lékových forem (sterilní, aerodisperze, vakcíny, pevné formy - tablety, tobolky, pelety, a další). Součástí jsou lékové systémy s modifikovaným uvolňováním. Praktická výuka zahrnuje také seminární témata prohlubující znalosti specifických postupů používaných při formulaci, přípravě nebo hodnocení léčivých přípravků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 • Absolvování praktických cvičení a seminářů v rozsahu předepsaném studijním plánem. Požadována je 100% účast ve výuce
 • Řádné vedení protokolů z praktického cvičení
 • 75% správných odpovědí v každém ze závěrečných testů

Výuka je zakončena zkouškou. Předmět je součástí státní závěrečné zkoušky

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

Povinná:

 • Banker, Gilbert S., Rhodes, Christopher T., (eds.). Modern pharmaceutics. New York: Marcel Dekker, 2002, 838 s. ISBN 0-8247-0674-9.
 • Allen, Loyd V. (ed.). Science and practice of pharmacy. London ; Philadelphia: Pharmaceutical Press, 2013, 2 s. ISBN 978-0-85711-062-6.
 • Swarbrick, James, (ed.). Encyclopedia of pharmaceutical technology. Boca Raton: CRC Press, , 2013, s. ISBN 978-18-418-4819-8.
 • . . In Allen, Loyd V.. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems . Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018, s. -. ISBN 978-1-4963-7291-8..

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

1. Lékové formy

 • Lékové formy a jejich klasifikace

 • Farmaceutické pomocné látky

 • Biofarmaceutické principy lékových forem

 • Farmaceutické disperzní soustavy

 • Tekuté lékové formy

 • Polotuhé lékové formy

 • Pevné lékové formy

 • Sterilní lékové formy

 • Inhalační přípravky

 • Lékové formy s modifikovaným uvolňováním

 • Principy cílené distribuce

2. Výrobní operace ve farmaceutické technologii

 • Úprava vody

 • Filtrace

 • Rozdrobňování, mletí

 • Mísení, homogenizace

 • Sušení, lyofilizace

 • Sterilizace

3. Kontrola a jištění jakosti lékových forem

 • Správná výrobní praxe

 • Stabilita léčivých přípravků, inkompatibility

 • Farmaceutické obaly

 • Dávková stejnoměrnost

 • Disoluční testy

 • Granulometrie

 • Reologické hodnocení

Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

přednáška

seminář

praktická výuka

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

U zkoušky studenti doloží splnění zápočtů (vytištěné potvrzení ze SIS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK