PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická technologie - GAF188
Anglický název: Pharmaceutical Technology
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 19
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:70/70, Z [HS]
letní s.:56/70, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GAF184, GAF186
Záměnnost : GAF344, GAF346
Je korekvizitou pro: GAF204, GAF311, GAF271, GAF205, GAF289, GAF190
Je záměnnost pro: GAF344, GAF346
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
Přednášková výuka a navazující praktická cvičení se zaměřují na tvorbu lékových forem s důrazem na vlastností a využití pomocných látek v léčivých přípravcích, objasňování složení a struktury lékových forem v technologických a biofarmaceutických souvislostech, využití specifických farmaceutických výrobních operací a uplatňování farmaceuticko-technologických metod kontroly jakosti. Praktická výuka rovněž umožňuje studentům získání základních dovedností potřebných pro magistraliter přípravu, jakož i výrobu léčiv.
Literatura
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)

Chalabala M. a kol.: Technologie léků. Praha : Galén, 2001

Doležal P. a kol.: Technologie přípravy nesterilních léčiv. Návody do praktických cvičení. Praha : Karolinum, 2003

Banker G. S., Rhodes C. T.: Modern Pharmaceutics. 4. vyd. New York, Basel : M. Dekker, 2002

Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 20. vyd. Lippincott Williams & Wilkins, 2003

Český lékopis 2002. Praha : Grada Publ., 2002

Český lékopis 2002 - Doplněk 2003. Praha : Grada Publ., 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK