PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organic Chemistry II - GAF299
Anglický název: Organic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:28/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Korekvizity : GAF124, GAF285
Neslučitelnost : GAF133, GAF292
Záměnnost : GAF133, GAF292
Je korekvizitou pro: GAF229, GAF293, GAF050, GAF243
Je prerekvizitou pro: GAF141, GAF341, GAF244, GAF300
Je záměnnost pro: GAF133
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)
Průpravná disciplina pro výuku profilových disciplín vyučovaných na fakultě. Témata: Systém organických sloučenin: uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aminy, sloučeniny síry a křemíku, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličité, organokovové sloučeniny, heterocykly
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)

Podmínkou pro získání zápočtu je 100% účast na seminární výuce a zisk nejméně 60 % bodů z testů psaných v průběhu semestru nebo ze zápočtového testu. Zkouška má písemnou a ústní část. Splnění písemné části (60% bodů) předchází ústní část zkoušky. Jedna otázka je vzorec léčiva, jeho název, fyzikální vlatnosti a reaktivita a jedna otázka ze systému. 

Otázky ke zkoušce:

 

1.    Alkany, cykloalkany, názvosloví, příprava a reaktivita

 

2.     Alkeny, názvosloví, příprava (Zaitsevovo pravidlo), reaktivita (Markovnikovovo pravidlo)

 

3.    Dieny, polyeny, Diels-Alderovy reakce, alkyny, názvosloví, příprava a reaktivita

 

4.    Benzen, aromaticita, elektrofilní aromatická substituce, vliv substituentů na aromatickou substituci

 

5.    Nukleofilní aromatická substituce.

 

6.    Alkylhalogenidy, názvosloví, příprava a reaktivita (substituce, eliminace, porovnání s arylhalogenidy)

 

7.    Alkoholy, ethery, názvosloví, příprava a reaktivita

 

8.    Aldehydy, ketony, názvosloví, příprava a reaktivita

 

9.     Reakce aldehydů a ketonů s N-basemi, O-basemi a S-basemi, Haloformová reakce, oxidace a redukce karbonylových sloučenin

 

10. Reaktivita karbonylových sloučenin s C-H kyselinami, Aldolové a zkřížené Aldolové reakce

 

11. Kyseliny, názvosloví, příprava a reaktivita

 

12. Acylchloridy, názvosloví, příprava a reaktivita

 

13. Anhydridy a estery, názvosloví, příprava a reaktivita

 

14. Amidy a nitrily, názvosloví, příprava a reaktivita

 

15. Příprava a reaktivita diazoniových solí, azo-sloučeniny

 

16. Reaktivita a,b-nenasycených karbonylových sloučenin

 

17. Oxidace organických sloučenin

 

18. Redukce

 

19. Molekulární přesmyky

 

20. Adiční polymery

 

21. Kondenzační polymery

 

22. Organokovové sloučeniny, názvosloví, příprava a reaktivita

 

23. Aminy, názvosloví, příprava a reaktivita

 

24. Sloučeniny obsahující síru, názvosloví, příprava a reaktivita

 

25. Heterocyklické sloučeniny

 

26. b-Dikarbonylové sloučeniny a jejich reaktivita (Claisenova kondensace, Malonesterová syntéza, Knoevenagelova kondenzace, Michaelova adice, Mannichova reakce)

 

27. Fenoly, názvosloví, příprava a reaktivita

 

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (07.02.2023)

Povinná:

  • McMurry, John. Organic chemistry. Pacific Grove: Brooks/Cole, 1996, 1243 s. ISBN 0-534-23832-7.
  • Wade, L. G.. Organic chemistry. Englewood Cliffs: Prentice Hall Int., 1987, 1233 s. ISBN 0-13-642588-7.
  • Solomons, T. W. Graham Fryhle, Craig B.. Organic chemistry. Hoboken: John Wiley, 2007, 1191 s. ISBN 0-471-68496-1.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)

Systém organických sloučenin

Alkany, cykloalkany, alkeny, polyeny, alkyny, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aminy, sloučeniny síry a křemíku, karbonylové sloučeniny a jejich reaktivita, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, acyl chloridy, anhydridy, estery, amidy, nitrily, aminokyseliny, organokovové sloučeniny, heterocykly

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK