PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bioorganic Chemistry - GAF293
Anglický název: Bioorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč. F
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Korekvizity : GAF299
Neslučitelnost : GAF133
Záměnnost : GAF133
Je korekvizitou pro: GAF050
Je prerekvizitou pro: GAF244, GAF341
Je záměnnost pro: GAF133
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)
Základní vědní disciplína, jejímž posláním je poskytnout studentovi dostatečné znalosti pro studium farmaceutických oborů, jako je farmaceutická chemie, biochemie a farmakologie. Studuje sloučeniny, které jsou základem životních procesů a snaží se porozumět jejich biologickým funkcím. Hlavními studovanými typy jsou biopolymery (proteiny a peptidy, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy atd.) a jejich základní stavební bloky, aminokyseliny, nukleosidy, nukleotidy aj., jejichž transformace tvoří chemickou podstatu biologických procesů, ale i bioregulátory (enzymy, vitamíny a hormony). Bioorganická chemie se zabývá získáním těchto látek v chemicky čistém stavu, určuje jejich strukturu a navrhuje vztah mezi strukturou a biologickými vlastnostmi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)

Zápočtový test, 10 otázek 60% bodů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)

Povinná:

  • McMurry, John. Organic chemistry. Pacific Grove: Brooks/Cole, 1996, 1243 s. ISBN 0-534-23832-7.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (20.02.2024)

Základní probírané skupiny sloučenin:

  • Sacharidy

  • Lipidy

  • Peptidy a bílkoviny včetně jejich stavebních bloků - aminokyselin

  • Nukleové kyseliny

  • Vitaminy

  • Terpeny a steroidy

  • Alkaloidy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK