PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Immunology - GAF143
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:42/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF181
Prerekvizity : GAF366
Je korekvizitou pro: GAF234, GAF181
Je prerekvizitou pro: GAF305
Anotace -
Imunologie je nedílnou součástí souboru disciplín zaměřených na poznání biologické podstaty člověka. Hlavním cílem výuky je seznámit posluchače s principy fungování imunitního systému jako celku, s jeho rolí v homeostáze, a to jak za fyziologických tak za patologických podmínek. Zdůrazněny jsou rovněž praktické dopady imunologického výzkumu, zejména v oblasti zdravotnické laboratorní metodologie a při prevenci a terapii řady chorob. Vzhledem k tomu, že v klinické i experimentální imunologii se úspěšně uplatňují absolventi Farmaceutické fakulty, je tato disciplína koncipována jako jedna z možností budoucího profesního uplatnění.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

 Attaining a credit and passing exam.
 For the credit it is necessary to complete the exercises without unexcused absences, to pass successfully the credit test and to submit protocols rated 2 and better.

 The exam consists of a multiple choice test, a written miniassay and an oral part of the exam. The evaluation of all three parts is complex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura

Povinná:

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Sylabus -
 • Buňky imunitního systému, lymfoidní orgány, systém lymfatických cév.

 • Vznik a vývoj buněk imunitního systému, podstata imunokompetence.

 • Nespecifická imunita humorální (komplementový systém) a buněčná (fagocytóza)

 • Antigeny, pojem imunogenita, antigenní determinanta, hapten.

 • Hlavní histokompatibilitní komplex člověka, jeho biologický význam, základy imunogenetiky.

 • Molekuly specificky rozpoznávající antigen, imunoglobuliny, podstata diverzity protilátek a receptorů lymfocytů T

 • Reakce antigenů a protilátek, základy imunochemie, principy sérologie.

 • Adaptivní imunita - specifická imunitní odpověď protilátková a buněčná.

 • Imunologická paměť, principy vakcín.

 • Imunita protiinfekční, protinádorová, transplantační.

 • Imunologická tolerance, důsledky její ztráty.

 • Nespecifická imunita, fagocytóza, komplement, podstata zánětu.

 • Regulace imunity, cytokiny, adhezivní molekuly, kostimulační molekuly v kooperaci buněk imunitního systému.

 • Imunitní systém jako součást struktur zajišťujících homeostázu.

 • Imunodeficity, autoagresivní choroby, alergie, AIDS - přehled.

 • Imunologické metody a jejich použití v klinických laboratořích.

 • Hodnocení fagocytární aktivity, stanovení aktivity komplementu, stanovení a identifikace patologických imunoglobulínů, stanovení specifických protilátek, identifikace povrchových znaků na imunocytech, určení histoinkompatibilitních antigenů.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
Metody výuky - angličtina
Lectures, exercises with practical part, seminar, self-study with the use of recommended literature and materials for lectures.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK