PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Human Morphology and Physiology - GAF181
Anglický název: Human Morphology and Physiology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Korekvizity : GAF141, GAF143
Prerekvizity : GAF283, GAF387
Je korekvizitou pro: GAF309, GAF184, GAF155, GAF143, GAF141, GAF137
Anotace -
Tento předmět je souhrnem základních vědomostí o lidském těle. Popisuje morfologii, zabývající se popisem lidského těla a to formou makroskopického pohledu (anatomie) nebo na úrovni mikroskopické stavby (histologie). Lékařská fyziologie je nauka, zabývající se uceleným výkladem činnosti zdravého organizmu z pohledu fyzikálního a biochemického, a to jak na úrovni celku, tak jednotlivých systémů, orgánů, tkání, buněk. Tento předmět je souhrnem základních znalostí každého zdravotnického pracovníka.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky zápočtu:
 -
11 testů (5 bodů z každého testu, 2 přezkoumání za 7 bodů) maximálně 59 bodů
 -
Minimální počet bodů potřebných pro zápočet je 35 (60%), při nesplnění nutné psát souhrnný zápočtový test (20 otázek z celého semestru), k dispozici budou 3 termíny pro zápočtový test pouze v zimním semestru
 -
Žádná absence v praktických třídách (výjimka max. 2 absence v důsledku nemoci)
 - V případě absence přinést potvrzení od lékaře, jako náhrada praktického cvičení napsat seminární práci

- Pozdní příchod do praktických tříd (5 nebo více minut pozdě) znamená vypracovat zvláštní seminární práci.
-
NEVHODNÉ CHOVÁNÍ – DŮVOD PRO VYLOUČENÍ Z PRAKTICKÝCH CVIČENÍ
- PO 2 VYLOUČENÍCH – NELZE ZÍSKAT ZÁPOČET.

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Povinná:

  • Tortora, Gerard J. Derrickson, Bryan. Principles of anatomy and physiology. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2011, 2 s. ISBN 978-0-470-14113-7.
  • Waugh, A., Grant, A.. Anatomy and Physiology in Health and Illness. Edinburg: Elsevier, 2011, s. ISBN .

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Sylabus -

 

Morfologie

Cytologie a obecná histologie
• definice, stav mezi biologickými vědami
• jeho význam ve výuce a výzkumu ve farmaceutických profesích
• buněčné struktury a jejich funkce
• typy mezibuněčných spojení
• druhy tkání a jejich původ
• obecná anatomická nomenklatura, topografické vztahy v těle

Osteologie, myologie
•nomenklatura
• kosterní systém, klouby
• svalový systém

Srdce, angiologie
• struktura a umístění srdce
• přehled o organizaci cévních a lymfatických systémů
• orgány tvoření a obstrukce hematologických částic (orgány RES)

Dýchací systém, jeho organizace a umístění
•nos
• hltan, hrtan
• průdušnice, průdušky
•plíce

Trávicí systém, jeho organizace a umístění
• ústa, jícnu
•žaludek
•tenké střevo
•tlusté střevo
• pankreas, žlučníku

Močový systém, jeho organizace a umístění
• ledviny
• uretery, močový měchýř
•močová trubice

Reprodukční systémy
• mužský reprodukční systém
• ženský reprodukční systém
• embryonální vývoj

Endokrinní žláza
•hypofýza
•štítná žláza
• příštitná žláza
•slinivka břišní
• nadledviny
• epifýza
•brzlík

Nervový systém
•mozek
•mícha
• páteřní a kraniální nervy
• senzorické a motorické dráhy
Autonomní nervový systém
• obecné a zvláštní smysly

Fyziologie

Úvod do fyziologie
•definice
• jeho význam ve výuce a výzkumu ve farmaceutických profesích

Obecná fyziologie, krev, lymfatická, RES
• obecné problémy homeostázy
• fyziologické experimenty
• funkce a vlastnosti krve
• složky krve (plazma, krevní elementy)
• koagulace, fibrinolýza
• krevní skupiny (ABO, Rh)
• lymfatická, RES

Kardiovaskulární systém
• srdeční cyklus
• průtok krve, krevní tlak
• srdeční výkon (frekvence, kontraktilita ...)
• kardiostimulátor a vodivý systém
• elektrokardiografie
• kontrola kardiovaskulárního systému
• lymfatický systém, imunita "

Dýchací systém
• plicní ventilace (inspirace, exspirace)
• objemy a kapacity plic
• výměna kyslíku a oxidu uhličitého, jejich transport
• kontrola dýchání

Trávicí systém
• fyziologie trávení v ústech, jícnu
• trávení v žaludku (mechanické, chemické), jeho regulace
• trávení v malém a velkém intestinu, absorpce
• stolice, defekace
• játra a žlučník, žluč
• pankreas, pankreatické šťávy

Metabolismus, svalový systém
• uhlohydrát, lipid, proteinový metabolismus
• Krebsův cyklus, enzymy Krebsova cyklu
• spojení anabolismu a katabolismu ATP
• bazální metabolismus
• tělesné teplo (výroba, měření, ztráta)
• minerály, vitamíny, voda
• kontrakce svalové - role kontrakčních proteinů, vápníku, regulátorových proteinů,
• ATP, fosfáty, kyselina mléčná apod.
• izometrické a izotonické kontrakce

Reprodukční systémy, těhotenství
• mužský reprodukční systém, hormonální regulace
• ženský reprodukční systém, fáze ženského reprodukčního cyklu, hormonální regulace
• fyziologie reprodukce a stárnutí
• sexuální jednání
• těhotenství: vývoj embrya, hormony těhotenství, těhotenství
• porod a práce
•laktace

Močový systém
• glomerulární filtrace
• tubulární reabsorpce v proximálním spirálovitém tubulu
• Henleova klička - její účel
• tubulární reabsorpce a sekrece v distálním spirálovitém tubulu
• hodnocení funkce ledvin
• moč, objem a složení
• funkce močových cest, močového měchýře, močové trubice

Endokrinní systém
• porovnání nervového a endokrinního systému
• mechanismus hormonálního účinku
• cirkulující a místní hormony
• hypotalamus a hypofýza (hypofýza), přední a zadní hypofýza
•štítná žláza
• příštitná tělíska
• adrenální (suprarenální) žlázy
•slinivka břišní
• vaječníky a varlata
• epifýza
•brzlík
• další endokrinní tkáně
• eikosanoidy, růstové faktory, stres a obecný adaptační syndrom

Fyziologie nervového systému
• obecná neurofyziologie
• regenerace nervové tkáně
• obecné a zvláštní smysly
• mícha
•mozek
• kraniální a spinální nervy
• fyziologie smyslových cest
• fyziologie motorických cest
 
F
yziologie autonomního nervového systému

 

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Studijní opory -

Studiojní materialy (intranet):  https://intranet.faf.cuni.cz/Study-materials/KBLV/?path=human+morphology+and+physiology

  

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Metody výuky -

Přednášky

Praktická cvičení

Semináře

 

Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -
Podmínky zkoušky z morfologie a fyziologie člověka
1. Získat zápočet.
2. Zkouška zahrnuje předzkouškový test a ústní zkoušku
3. Předzkouškový test se píše v tentýž den před ústní zkouškou
4. Absolvování testu před zkouškou je podmínkou pro ústní zkoušku
5. Absence při ústní zkoušce po absolvování testu způsobuje ztrátu jednoho termínu
6. Registrace pouze pro vyšetření na SIS.
 

Předzkouškový test:
·
otázky z praktických cvičení a přednášek,
·
40 otázek z celého semestru z Morfologie i fyziologie,
·
pro úspěšné absolvování testu je třeba minimálně 30 bodů,
·
jsou k dispozici 2 šance pro složení testu před zkouškou,
·
každé selhání v předběžném testu způsobí ztrátu jednoho termínu
 

Pravidla pro ústní zkoušku:
·
Po 2 nesložených předzkouškových testech se student může přihlásit přímo na poslední 3. termín (ústní zkouška),
·
otázky k ústní zkoušce jsou umístěny na webových stránkách www.faf.cuni.cz (Studijní materiál pro studenty),
·
3 otázky 1 z morfologie a 2 z fyziologie,
· zkouška se uskuteční v kanceláři učitele na katedře biologických a lékařských věd.
Poslední úprava: Hronek Miloslav, doc. PharmDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK