PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Immunopharmacology - GAF234
Anglický název: Immunopharmacology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Korekvizity : GAF143
Anotace -
Imunofarmakologie (v Evropě zřídka přednášená) rozšiřuje znalosti z předmětu imunologie a reaguje tak na prudký rozvoj používání léků modulujících imunitu. Jde zejména o léčiva užívaná v transplantační medicíně, alergologii a klinické imunologii, dále imunomodulační postupy aplikované v onkologii. Podrobněji jsou diskutovány otázky prevence poruch imunity a vakcinace, stejně jako vedlejší imunotoxické a alergizačním účinky ostatních léčiv a xenobiotik. Pozornost je věnována i vztahům mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vlivu stresu, výživy a životního prostředí na imunitu. Praktické aspekty terapie imunofarmaky přednášejí špičkoví kliničtí imunologové. V klausurních pracích mají studenti možnost podrobně prostudovat určitý problém imunofarmakoterapie a tím získat zkušenosti i z oblasti zdravotnické informatiky.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Attaining a credit and passing exam.
For the credit, it is necessary to complete the exercises without unauthorized absences and presentation of one seminar topic.

The exam consists of a multiple choice test, a written miniassay and an oral test. The evaluation of all three parts is complex.

 

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Literatura

Povinná:

  • Nijkamp P., Parnham M. J (Eds.). Principles of Immunopharmacology. Berlin: Springer, 2011, 728 s. ISBN 978-3-0346-0136-8.

Doporučená:

  • Klein, Jan, Hořejší, Václav. Immunology. Oxford: Blackwell, 1999, 722 s. ISBN 0-632-05468-9.

Volitelná:

  • Rich, Robert R. (ed.). Clinical immunology : principles and practice. London: Mosby Company, 2001, 63 s. ISBN 0-7234-3161-2.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus -
  • Aktivní imunizace, technologie vakcín, perspektivní očkovací látky, prostředky pasivní imunizace, protilátky v terapii, monoklonální protilátky, protilátkami cílená distribuce léčiv, imunotoxiny.

  • Terapeutické použití cytokinů, imunomodulátory mikrobiálního původu, hormony thymu, syntetická imunostimulancia.
  • Farmaka pro imunosupresivní terapii - kortikoidy, antimetabolity, cyklosporiny, imunomodulační účinky ionizujícího záření.
  • Terapeutické možnosti u alergiků, přecitlivělost na léky.
  • Vztahy mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vliv stresu, výživy a životního prostředí na imunitu.
  • Principy testování imunomodulačních a imunotoxických vlastností léčiv a xenobiotik.
  • Klinické aspekty protialergické, imunosupresivní, imunostimulační a substituční terapie.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Studijní opory - angličtina
Essential supports are given in each lecture and are also discussed in seminars.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Metody výuky - angličtina
Lectures, seminars, self-study with the use of recommended literature and supporting materials.
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK