PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Infectious Diseases - EA0110025
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 9 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník angl.vseob}, EA0108030, EA0108031, EA0108033
Záměnnost : EAP0104330
Je korekvizitou pro: EA0112038, EA0112033, EA0112029, EA0112023, EA0112019, EA0112024
Je neslučitelnost pro: EAP0104330
Je záměnnost pro: EAP0104330
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Questions-General.pdf Questions-General-2021/2022 Jarmila Šindelářová
Anotace -
Hepatitidy. Infekční průjmová onemocnění. Neuroinfekce bakteriální. Neuroinfekce aseptické. Problematika HIV/AIDS. Respirační infekce. Imunologie infekčních nemocí. Exantemová onemocnění. Uzlinový syndrom.
Poslední úprava: BURIANKO (18.04.2005)
Literatura

Literature recommended for students:

 

Mandal, B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M.,Mayon-White,R.T.: Infections Diseases. Oxford:Blackwell 2004

 Hobstová,J. et al.: Infections Diseases. Praha Karolinum 2012

 Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R.: Mandell, Douglas and Bennett´s PRINCIPLES and  PRACTICE of INFECTIOUS DISEASES, 9th  edition 2019, 4176 pp. ISBN: 0323482554

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (22.09.2021)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

INFECTIOUS MEDICINE - Completion of teaching practical and theoretical parts with the possibility of one absence. Substitution of missing practices will be possible by appointment and according to the epidemiological situation on a full-time presentation.

In the 2021/2022 school year, teaching at the Department of Infectious Diseases and TM will take place on a full-time course. However, during the year, the method of teaching may change according to the current epidemiological situation.

Full-time teaching will take place at KINTM (pav. 2 FN Bory), in individual wards and in the library since 8:00 a.m. to 2:40 p.m.

The on-site infectious medicine exam shall be initiated by a computer test. When fulfilling it, the student continues with a practical and finally oral part (the student pulls 1 question with three sub-questions from general and special infectology – according to the list of questions). Time to prepare about 15 min. The student must have stationary for the exam. For the exam, the student must not carry a mobile phone and other illegal aids.

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (27.09.2023)
Sylabus -

 

INFEKČNÍ   LÉKAŘSTVÍ  pro 5.roč.  – všeobecné lékařství

Sylabus:


Okruh I

 Infekční onemocnění gastrointestinálního traktu

Patogeneze střevních onemocnění (osmotický, zánětlivý, sekreční mechanismus vzniku). Výskyt a epidemiologie infekčních střevních onemocnění. Střevní infekce virového a bakteriálního původu včetně toxikóz (klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence). Diferenciální diagnostika průjmových onemocnění infekční a neinfekční etiologie. Komplikace průjmových infekčních onemocnění. Klinický obraz, epidemiologie, patogeneze, komplikace, léčba, prevence: salmonelóz, tyfu a paratyfů, cholery, průjmových onemocnění vyvolaných E. coli, kampylobakterióz, yerzinióz, shigelóz, pseudomembranózních enterokolitid, rotavirových, adenovirových, norovirových a dalších virových gastroenteritid a alimentárních intoxikací.

Hemolyticko-uremický syndrom. Současné aspekty specifické profylaxe infekčních střevních onemocnění – vakcinace.

 

Okruh II
Infekční nemoci jater

Patogeneze virových hepatitid. Výskyt a epidemiologie virových hepatitid. Akutní virová hepatitis typu A - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, specifická a nespecifická profylaxe. Akutní virová hepatitis typu B - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, specifická a nespecifická profylaxe. Akutní virová hepatitis typu C - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, možnosti profylaxe. Virová hepatitis D - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a sérologická, léčba, možnosti profylaxe. Akutní virová hepatitis typu E - patogeneza, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika laboratorní a  sérologická, léčba, možnosti profylaxe. Virové hepatitidy G, F, TTV  -  nové příčiny virových hepatitid ?

Komplikace a následky akutních virových hepatitid. Diferenciální diagnostika akutních hepatitid (infekčního a neinfekčního původu). Chronická B a C hepatitis - výskyt, klinický obraz, laboratorní a sérologická diagnostika, současné možnosti léčby a prevence. Reye syndrom.

 

Okruh III

 Exantémová onemocnění

Typy exantémů obecně, patogeneza exantémů. Bakteriální exantémové choroby, virové exantémové choroby. Spála – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika. Syndrom toxického šoku – historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba. Kawasaki syndrom – historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, léčba. Zarděnky – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, zarděnky v těhotenství, prevence. Spalničky – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, komplikace, diferenciální diagnostika, spalničky a imunita organismu, prevence. Varicella – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, diferenciální diagnostika, léčba, komplikace, varicella a těhotenství, varicella a imunodeficitní osoby - možnost prevence. Herpes zoster – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba. (Megal)erythema infectiosum – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, diferenciální diagnostika, léčba, komplikace, těhotenství a erythema infectiosum. Exanthema subitum – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace. Vztah k léčbě PNC a následně nesprávně diagnostikované alergii na PNC.

 

Okruh IV

Uzlinový syndrom

Výskyt uzlinového syndromu obecně, nutnost rychlé diagnosy vzhledem k možnosti maligního procesu. Příčiny onemocnění: neinfekční - infekční: virové, bakteriální, parazitární.
Virové příčiny uzlinové syndromu: adenoviry – epidemiologie, klinický obraz, diagnosa, léčba. Infekční mononukleóza /virus Epstein-Barr, cytomegalovirus/-epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnóza, léčba, komplikace. Parotitis epidemica – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, léčba, komplikace, léčba komplikací, prevence. Zarděnky, spalničky - /viz. výše – klinický obraz exantémových onemocnění/. Gingivostomatitis herpetica – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, léčba, diferenciální diagnóza.

Bakteriální příčiny uzlinového syndromu: streptokokové infekce – angíny, lymfadenitidy – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnóza, léčba, komplikace. Stafylokokové infekce – angíny, lymfadenitidy, parotitis bacterialis – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace. Tularémie – historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz – druhy onemocnění, diagnosa, léčba, komplikace. Diftérie – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, komplikace, prevence. Listerióza – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba, listerióza a imunodeficitní osoby. Yersiniózy – epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnosa, léčba.

Parazitární příčina uzlinového syndromu: toxoplasmóza – historie, epidemiologie, patogeneza, klinický obraz, toxoplasmosa a těhotenství, toxoplasmóza a imunodeficitní osoby.

 

Okruh V

 Parazitární nemoci

Malárie – historie, epidemiologie, patogeneza, výšky onemocnění ve světě, prevence, typy malárie, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace. Amébiáza, echinokokóza, teniarynchóza, hymenolepióza, trichinelóza, giardióza, ankylostomóza, askarióza, enterobiáza, toxokaróza – etiologie, epidemiologie, klinický obraz, diagnosa, léčba, prevence.

 

 

Okruh VI

Neuroinfekce – Bakteriální meningitidy

Epidemiologická anamnéza, klinický obraz, diagnostický postup, diferenciální diagnostika dif. dg meningeálního syndromu, laboratorní nálezy, likvorologie, průkaz původce - mikrobiologické a sérologické metody, vyšetřovací metody CT, MRI, RTG, léčba, prevence. Purulentní meningitidy (hemofilová, pneumokoková meningitida, meningitidy novorozenců). Sekundární meningitidy posttraumatické, pooperační. Meningokoková invazivní onemocnění. Listerióza, listeriová meningitida. TBC meningitida. Parazitární onemocnění CNS. Mykotická onemocnění CNS. Komplikace meningitid. Absces mozku. Sepse, septický šok.

 

Okruh VII

Neuroinfekce - Aseptické meningitidy

Virové meningitidy a encefalitidy (HSV-1,2, VZ, EBV, CMV, AD, MP, PA, HIV, KE, enteroviry). Herpetická encefalitida. Parotitis epidemica a komplikace CNS. Poliomyelitis a ostatní enterovirové meningitidy. Polyradikuloneuritidy. GB syndrom. Postinfekční encefalitidy. Postvakcinační encefalitidy. Onemocnění přenášena klíšťaty - klíšťová encefalitida, lymeská borrelióza, ehrlichióza, ricketsióza, tularémie. Vzteklina a její prevence. Onemocnění po pokousání zvířaty. Tetanus traumaticus. Botulismus. Leptospiróza. Pomalé virové infekce CNS.

 

Okruh VIII

Obecná infektologie a protiinfekční imunita

 
Epidemický řetězec, původci infekcí, inkubační doby, dynamika infekčního procesu, formy infekcí, imunita přirozená a specifická ve vztahu k infekčnímu procesu, zásady diagnostiky, prevence a léčby infekcí. Vakcíny. Nové herpetické viry. Infekce u imunodeficitních osob.

 

Okruh IX

AIDS 

AIDS jako následek infekce HIV. Historie, epidemiologie, patogeneze, klinický obraz jednotlivých stádií infekce HIV, oportunní infekce a nádory asociované s AIDS, laboratorní a sérologická diagnostika, diferenciální diagnóza, komplikace, pokroky v léčbě infekce HIV, vakcíny, HIV a společnost. Oportunní infekce (virové, bakteriální, mykotické a parazitární).

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (22.09.2021)
Studijní opory - angličtina

 

INFECTIOUS MEDICINE - Completion of teaching practical and theoretical parts with the possibility of one absence. Substitution of missing practices will be possible by appointment and according to the epidemiological situation on a full-time presentation.

In the 2021/2022 school year, teaching at the Department of Infectious Diseases and TM will take place on a full-time course. However, during the year, the method of teaching may change according to the current epidemiological situation.

Full-time teaching will take place at KINTM (pav. 2 FN Bory), in individual wards and in the library since 8:00 a.m. to 2:40 p.m.

The on-site infectious medicine exam shall be initiated by a computer test. When fulfilling it, the student continues with a practical and finally oral part (the student pulls 1 question with three sub-questions from general and special infectology – according to the list of questions). Time to prepare about 15 min. The student must have stationary for the exam. For the exam, the student must not carry a mobile phone and other illegal aids.

 

 

 

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK