PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Oftalmologie - EA0907450
Anglický název: Ophthalmology
Zajišťuje: Klinika oční (14-450)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Šárka Belfínová
MUDr. Marie Jurčuková
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D.
MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0905500, EA0906090, EA0906100
Anotace -
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)
Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny. Anatomie a fyziologie oka. Klinické vyšetření oka a jeho funkce. Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii. Poruchy refrakce oka. Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce. Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka. Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie. Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie. Neurooftalmologie. Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty (přenos operací z operačního sálu). Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba. Oční traumatologie a první pomoc. Systémová onemocnění a oko.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

Úspěšně složený písemný test a pak ústní část zkoušky.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kristýna Hanová (02.11.2017)

Coakes R., Sellors P. H.: Outline of Ophthalmology. Butterworth-Heinemann 1995

Rozsíval P. et al.: Oční lékařství, Galén Karolinum 2017

Řehák S.: Oční lékařství. Praha Avicenum 1989

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

 

Získání zápočtu a znalosti v rozsahu seminářů přednášek a uvedené literarury.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

1. Ophthalmology - history and relation to other fields of medicine.

2. Anatomy and physiology of the eye.

3. Clinical examination of the eye and assessment of eye´s function.

4. Special clinical examination methods. Refractive errors.

5. Spectacles, contact lenses, refractive surgery.

6. Diseases of the lids, orbit and anterior segment of the eye.

7. Disorders of the vitreous and retina, pars plana vitrectomy.

8. Pediatric disorders, squint and amblyopia.

9. Neuroophthalmology.

10. Disorders of the lens and modern cataract surgery.

11. Glaucoma - conservative and surgical treatment.

12. Ocular traumatology and first aid.

13. Systemic diseases and the eye

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

Úspěšně složený písemný test a pak ústní část zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK