PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neurologie - EA0907380
Anglický název: Neurology
Zajišťuje: Klinika neurologická (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Vyučující: MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Korekvizity : EA0905500, EA0905510, EA0906090, EA0906100, EA0906520
Je korekvizitou pro: EA0909033, EA0909034
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hana Hrubá (10.11.2017)
General neurology:
Motor and sensitive system. Pain. Extrapyramidal system. Cerebellum. Cranial nerves. Altered states of consciousness and cognitive functions. Hemispheric, brainstem and spinal syndromes. Intracranial hypertension. Neurological examination and diagnostic methods in neurology.
Neurological diseases:
Vascular diseases of the brain. Intracranial and spinal tumors. Craniocerebral and spinal trauma. Epilepsy. Syncope. Sleep disorders. Neuroinfection. Multiple sclerosis. Neurodegenerative diseases. Developmental and congenital anomalies of the nervous system. Peripheral nerve disorders. Neuromuscular diseases. Degenerative spinal diseases. Headaches and cranial neuralgias.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hana Hrubá (10.11.2017)

Student textbooks:R. Kotas, Z. Ambler: Essential General Neurology, Maxdorf, 2010. M. Mumenthaler, H. Matlte. Fundamentals of Neurology, Thieme Verlag, 2006. G. Fuller: Neurological examination. Made easy. Churchill Livingstone, 1993.

Recommendation for further reading: I.M.S. Wilkinson: Essential Neurology. Blackwell Sci Publ, 2005. M. Donaghy. Neurology, 2nd ed., Oxford Univ. Press, 2005. 0. Devinsky, E. Feldmann, H.J. Weinreb, J.L. Wilterdink: Resident's Neurology Book. F.A.Davis, 1997.

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

How to get the credit in practicals in Neurology? Practicals in the Neurology consist of 6-7 blocks, each 90 minutes long, during winter semester.

For getting the credit is necessary to be present during all the practicals and to demonstrate the knowledge in the patient examination and in the creation of the diagnostic and therapeutic plan.

Written part of the exam in Neurology is the test, that is containing 35 questions in general and special neurology, minimal number of correctly answered questions is 24.

Oral part is containing 2 questions, 1 (out of 10) is from general neurology, 1 (out of 15) is from special neurology, both questions have to be answered correctly.

For passing the exam in neurology is necessary to be successful in both the written and oral part.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hana Hrubá (10.11.2017)

General neurology:

Nervous system, its function and dysfunction.

Motor system – upper and lower motor neuron lesion.

Sensitive system, its function and dysfunction. Pain, its types and painful syndromes.

Extrapyramidal system and movement disorders.

Cerebellum and coordination.

Cranial nerves and its disorders.

Symbolic functions.

Altered states of consciousness. Delirium, coma, brain death.
Memory, learning. Cognition.
Brainstem syndromes, hemispheric and lobes syndromes.
Intracranial hypertension.
Cerebrospinal fluid, disorders and its circulation, hydrocephalus.
Spinal syndromes.

 

Neurological examination and dignostic methods in neurology:
Neurological examination of the patient. Neurological symptoms and signs, topical diagnosis.

Diagnostic methods In neurology. Cerebrospinal fluid analysis. Electroencephalography, electromyography, evoked potentials, diagnostic ultrasound.

Imaging in neurological diseases. Computer tomography. Magnetic resonance.

 

Neurological diseases:

Cerebrovascular diseases. Patophysiology of the brain circulation. Atherothrombosis. Arterial embolization. Ischemic and hemorrhagic strokes, its types. Treatment and prevention. Stroke centers.

Epilepsy. Types of seizures. Status epilepticus. Therapy and prevention. Syncopes.

Demyelinating disorders.

Neurooncology. Intracranial tumors – primary and metastasis. Spinal tumors, paraneoplastic disorders.

Craniocerebral trauma, injury of the spine and medulla.

Central nervous system infection. Bacterial meningitis, brain abscess. Tuberculous meningitis. Spinal epidural  abscess.

Viral meningoencephalitis. Neuroborreliosis.

Neurodegenerative diseases of the brain. Parkinson´s disease, Alzheimer´s disease.

Neurodegnerative diseases of the spinal medulla. Motor neuron disease.

Diseases of the spine and spinal medulla.

Nutritional and metabolic diseases.

Toxic injuries of the nervous system

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK