PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - E0110032
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:60/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0107015, E0108030, E0108031, E0108120
Je korekvizitou pro: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (31.03.2005)
Obecná psychiatrie, popis jednotlivých klinických jednotek uvedených podle kritérií. Mezinárodní klasifikace nemocí, zásady diagnostiky a léčby v psychiatrii. Demonstrace pacientů, účast na terapeutických aktivitách na psychiatrické klinice. Vlastní vyšetření psychiatrického pacienta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Edita Tišerová (10.01.2019)

Student se naučí vyšetřovat osoby s duševní poruchou, provádět diferenciální diagnostickou rozvahu, stanovit diagnózu, léčbu a prognózu konkrétní duševní poruchy.

Bude schopen spolupracovat s odborníky jiných oborů při vyšetření a léčbě osob s duševní poruchou.

Literatura
Poslední úprava: BURIANKO (31.03.2005)

Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002Smolík P.: Duševní a behaviorální poruchy, průvodce klasifikací, nástin nosologie, diagnostika. Praha, Maxdorf 1996.Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK