PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neurologie - E0108031
Anglický název: Neurology
Zajišťuje: Neurologická klinika (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
4.ročník
Korekvizity : {Interní propedeutika pro 3. ročník}, E0105084, E0105085, E0106013, E0106014, E0106015
Záměnnost : EP0104490
Je korekvizitou pro: E0110036, E0110120, E0110032, E0110025, E0110019, E0110026
Je neslučitelnost pro: EP0104490
Je záměnnost pro: EP0104490
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Speciální Neurologie otázky finální.docx Ústní otázky ze speciální neurologie Stanislava Růžková
stáhnout Ústní otázky z obecné neurologie.docx Hana Hrubá
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (15.02.2005)
Speciální neurologie: Cévní onemocnění mozku. Nitrolební a spinální nádory. Kraniocerebrální a spinální poranění. Epilepsie. Synkopy. Poruchy spánku. Neuroinfekce. Roztroušená skleróza mozkomíšní. Systémové autoimunitní a deficientní choroby. Degenerativní choroby. Vývojové a kongenitální abnormity. Poruchy periferních nervů a svalů. Vertebrogenní poruchy. Bolesti hlavy a kraniální neuralgie. Neurózy.
Literatura
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

Základní literatura:

Ambler Z.: Základy neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2011

Doplňková literatura:

Jedlička P, Keller O et al. Speciální neurologie. Galén, Praha, 2005

Nevšímalová S, Růžička E, Tichý J et al. Neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2002

Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol. Klinická neurologie, I. Část obecná. Triton: Praha, 2. vyd. 2008

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

Získání zápočtu z praktických cvičení z Neurologie. Praktická cvičení obsahují celkem 28 90 minutových bloků v průběhu zimního a letního semestru.

Pro zápočet je nutná 100% aktivní účast na praktických cvičeních a ověření znalostí při vyšetření pacienta a stanovení diagnostického a léčebného plánu.

Splnění písemného testu z Neurologie obsahujícího 60 otázek z obecné a speciální neurologie - správné odpovědi minimálně u 45 otázek.

Ústní zkouška zahrnující 2 otázky, jedna z šestnácti otázek z obecné neurologie, jedna z devátenácti otázek ze speciální neurologie.

K úspěšnému splnění požadavků zkoušky z Neurologie je nutno splnit písemný test a správně zodpovědět obě otázky ústní části zkoušky

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (15.02.2005)

b

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (11.10.2020)

Záznam přednášek - Kurz Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK