PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Neurologie - E0108031
Anglický název: Neurology
Zajišťuje: Klinika neurologická (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Vyučující: MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Mach
MUDr. Vít Matoušek
MUDr. Marek Peterka
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Pavel Potužník
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Suchá
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : {Interní propedeutika pro 3. ročník}, E0105084, E0105085, E0106013, E0106014, E0106015
Je korekvizitou pro: E0110025, E0110036, E0110019, E0110032, E0110026, E0110120
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Ústní otázky z obecné neurologie.docx Hana Hrubá
stáhnout Ústní otázky ze speciální neurologie.docx Hana Hrubá
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (15.02.2005)
Speciální neurologie: Cévní onemocnění mozku. Nitrolební a spinální nádory. Kraniocerebrální a spinální poranění. Epilepsie. Synkopy. Poruchy spánku. Neuroinfekce. Roztroušená skleróza mozkomíšní. Systémové autoimunitní a deficientní choroby. Degenerativní choroby. Vývojové a kongenitální abnormity. Poruchy periferních nervů a svalů. Vertebrogenní poruchy. Bolesti hlavy a kraniální neuralgie. Neurózy.
Literatura
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

Základní literatura:

Ambler Z.: Základy neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2011

Doplňková literatura:

Jedlička P, Keller O et al. Speciální neurologie. Galén, Praha, 2005

Nevšímalová S, Růžička E, Tichý J et al. Neurologie. Galén – Karolinum, Praha, 2002

Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol. Klinická neurologie, I. Část obecná. Triton: Praha, 2. vyd. 2008

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

Získání zápočtu z praktických cvičení z Neurologie. Praktická cvičení obsahují celkem 28 90 minutových bloků v průběhu zimního a letního semestru.

Pro zápočet je nutná 100% aktivní účast na praktických cvičeních a ověření znalostí při vyšetření pacienta a stanovení diagnostického a léčebného plánu.

Splnění písemného testu z Neurologie obsahujícího 60 otázek z obecné a speciální neurologie - správné odpovědi minimálně u 45 otázek.

Ústní zkouška zahrnující 2 otázky, jedna z šestnácti otázek z obecné neurologie, jedna z devátenácti otázek ze speciální neurologie.

K úspěšnému splnění požadavků zkoušky z Neurologie je nutno splnit písemný test a správně zodpovědět obě otázky ústní části zkoušky

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (15.02.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK