PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biologie a genetika - E0102003
Anglický název: Biology and Genetics
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
RNDr. Alena Kučerová
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Mgr. Bc. Tereza Macánová
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Ing. Anna Zavaďáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0104084, E0104011, E0104137
Anotace -
Poslední úprava: Zdenka Křížková (02.11.2017)
Úvod do biologie
Organizace živých soustav
Molekulární a buněčná biologie
Molekulární genetika
Cytogenetika
Obecná genetika
Genetika člověka
Ekologie
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Podmínky zakončení předmětu:

 • udělení zápočtů z obou semestrů (každý zápočtový test je limitován 1 řádným a
  2 opravnými termíny
  ); zápočty musí být uděleny do konce zkouškového období!

 • úspěšné splnění závěrečné zkoušky do 13. 9. 2019 – požadavky ke zkoušce (viz)

Zápočet ze zimního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání zápočtového testu

 • dle požadavků vyučujícího – vypracované protokoly a jejich odevzdání vyučujícímu

Zápočet z letního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání všech zápočtových testů

 • dle požadavků vyučujícího – vedení sešitů/skript s příklady

INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

Literatura
Poslední úprava: Zdenka Křížková (02.11.2017)

Necas, O.: a kol: Biologie.Ucebnice pro lékarské fakulty. Praha 2000
Reischig, J.: Obecná genetika. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003
Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003
Alberts, B.: Základy bunecné biologie.Ústí nad Labem, Publishing 1998

Nečas, O.: a kol: Biologie. Praha, Avicenum, 1989
Reischig, J.: Genetická praktika. Praha, Karolinum 1994
Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praha, Karolinum 1997

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Požadavky ke zkoušce:

 • získání zápočtů z obou semestrů

 • sylabus otázek pro školní rok 2018/19 – http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

 • podrobné požadavky k průběhu zkoušky http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

   

  Doplňující upozornění:

  • řádné přihlášení přes SIS (je možné odhlásit se z termínu do 10. hod. předchozího pracovního (!) dne před začátkem ZK; po tomto limitu bude požadována osobní či písemná omluva a doložení důvodu absence (jen vážné osobní či zdravotní důvody);
   e-mail sekretariát: Zdenka.Krizkova@lfp.cuni.cz)

  • nedostavení se ke zkoušce či neomluvení se = propadnutí termínu

  • INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

  • vrácení vygumovaných skript Obecná genetika – praktická cvičení

   

Sylabus
Poslední úprava: Zdenka Křížková (06.06.2019)
 • sylabus otázek pro školní rok 2018/19 viz odkaz na stránky ústavu

  http://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

   

   

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdenka Křížková (06.06.2019)

Podmínky zakončení předmětu:

 • udělení zápočtů z obou semestrů (každý zápočtový test je limitován 1 řádným a
  2 opravnými termíny
  ); zápočty musí být uděleny do konce zkouškového období!

 • úspěšné splnění závěrečné zkoušky do 13. 9. 2019 – požadavky ke zkoušce (viz)

Zápočet ze zimního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání zápočtového testu

 • dle požadavků vyučujícího – vypracované protokoly a jejich odevzdání vyučujícímu

Zápočet z letního semestru:

 • účast na cvičeních

 • úspěšné napsání všech zápočtových testů

 • dle požadavků vyučujícího – vedení sešitů/skript s příklady

INFO pro studenty se speciálními poruchami učení apod.: oznamte své požadavky vyučujícímu včas – již na začátku školního roku/semestru; na žádosti o individuální přístup v den testu/zkoušky nemůže být brán zřetel!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK