PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy imunologie - B02078 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Basic Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 2.r._17/18
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00005
Je korekvizitou pro: B00382
Je prerekvizitou pro: B02692, B02708, B02959
Ve slož. prerekvizitě: B00033, B00080, B00382
Anotace -
Poslední úprava: PET04238 (15.02.2013)

V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanismy imunitního systému, s regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a molekul imunitního systému.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PET04238 (15.02.2013)

Seznámit studenty se základními informacemi o imunitním systému a jeho funkcích, včetně nastínění možných poruch.

Sylabus -
Poslední úprava: PET04238 (15.02.2013)

Základní imunologická terminologie. Struktura imunitního systému: buňky, tkáně, orgány. Dělení imunitního systému: přirozená a specifická imunita. Fagocytóza, přirození zabíječi, komplementový systém. Komunikace mezi buňkami, adhezní molekuly, cytokiny. Antigeny, HLA molekuly, prezentace antigenu, APC. T a B lymfocyty, protilátky. Slizniční imunita. Protinádorová imunita, transplantace. Zánět a zánětová odpověď. Imunopatologické reakce, imunopatologické stavy v klinické praxi.

Metody výuky
Poslední úprava: PET04238 (15.02.2013)

přednášky

Literatura
Poslední úprava: NOV03666 (20.02.2014)

Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013.

Kuby Immunology (7th, Seventh Edition) - By Owen, Punt, & Stranford Textbook Binding - January 1, 2013

Nairn, Roderick, Helbert, Matthew: Immunology for Medical Students. ELSEVIER HEALTH SCIENCES, 2007.
Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blackwell Publishing, 2006. 
 
 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Nováková (05.05.2017)

Zápočet - udělen na základě úspěšného absolvování písemného testu - 75% a více, (otázky testu založeny na tématice přednášek), termíny zápočtového testu vypsány v SIS - při 2x neúspěšném absolvování testu bude následovat ústní přezkoušení. Zápočty do indexu v červnu a v září do 13.9. - čtvrtek 12:30 - 14:00.

Studničkova 7, seminární místnost (zadní vchod do budovy)

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
120.02.201812:30 - 14:00přednáška Úvodní přednáška. Základní imunologická terminologieprof. MUDr. Jiří Městecký, CSc.posluchárna Kliniky rehab. lékařství
21.02.201807:15 - 08:45přednáškaÚvodní přednáška. Základní imunologická terminologieprof. MUDr. Jiří Městecký, CSc.posluchárna Purkyňova ústavu
227.02.201812:30 - 14:00přednáška Úvodní přednáška. Základní imunologická terminologieprof. MUDr. Jiří Městecký, CSc.posluchárna Kliniky rehab. lékařství.
306.03.201812:30 - 14:00přednáška Struktura imunitního systému: buňky, tkáně, orgányprof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 
07.03.201807:15 - 08:45přednáška Struktura imunitního systému: buňky, tkáně, orgányMgr. Michaela Nováková 
413.03.201812:30 - 14:00přednáška Struktura imunitního systému: buňky, tkáně, orgányprof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 
520.03.201812:30 - 14:00přednáška Přirozená imunita I. Přirozená imunita II. Fagocytóza. Komplementový systémprof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.Od 5. týdne jsou přednášky pro obě části paralelky b společné!
21.03.201807:15 - 08:45přednáška Přirozená imunita I. Přirozená imunita II. Fagocytóza. Komplementový systémMUDr. Dana Čechová 
703.04.201812:30 - 14:00přednáškaSpecifická imunita I: Antigeny, HLA systém, zpracování a prezentace antigenu. prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 
04.04.201807:15 - 08:45přednáškaSpecifická imunita I: Antigeny, HLA systém, zpracování a prezentace antigenu. MUDr. Dana Čechová 
917.04.201812:30 - 14:00přednáškaSpecifická imunita II: B lymfocyty, imunoglobuliny. Specifická imunita III: T lymfocyty prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.17.4.2018 se výuka koná ve FARMP1, Farmakologický ústav.
18.04.201807:15 - 08:45přednáškaSpecifická imunita II: B lymfocyty, imunoglobuliny. Specifická imunita III: T lymfocyty Mgr. Michaela Nováková 
1101.05.201812:30 - 14:00přednáškastátní svátek 
02.05.201807:15 - 08:45přednáška Zánětová odpověď. Protiinfekční imunita. Protinádorová imunita. Transplantace.MUDr. Dana Čechová 
1315.05.201812:30 - 14:00přednáškaZánětová odpověď. Protiinfekční imunita. Protinádorová imunita. Transplantace.prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 
16.05.201807:15 - 08:45přednáškaRektorský den 
1529.05.201812:30 - 14:00přednáškaImunopatologické reakce a stavy v klinické praxi. Vakcinace.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
30.05.201807:15 - 08:45přednáškaImunopatologické reakce a stavy v klinické praxi. Vakcinace.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK