PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy imunologie - B02078 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Basic Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00005
Je korekvizitou pro: B00382
Je prerekvizitou pro: B02708, B02692
Je záměnnost pro: B03123
Ve slož. prerekvizitě: B00033, B00080, B00382
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)
V přednáškách jsou studenti seznámeni s terminologií, strukturou a základními mechanismy imunitního systému, s regulacemi a kooperací jednotlivých složek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk, tkání a molekul imunitního systému.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)

Seznámit studenty se základními informacemi o imunitním systému a jeho funkcích, včetně nastínění možných poruch.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)

Základní imunologická terminologie. Struktura imunitního systému: buňky, tkáně, orgány. Dělení imunitního systému: přirozená a specifická imunita. Fagocytóza, přirození zabíječi, komplementový systém. Komunikace mezi buňkami, adhezní molekuly, cytokiny. Antigeny, HLA molekuly, prezentace antigenu, APC. T a B lymfocyty, protilátky. Slizniční imunita. Protinádorová imunita, transplantace. Zánět a zánětová odpověď. Imunopatologické reakce, imunopatologické stavy v klinické praxi.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (25.05.2019)

splněné prerekvizity

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (25.05.2019)

splněné prerekvizity

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)

přednášky

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)

Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013 a novější vydání.

Krejsek, J., a kol.: Imunologie člověka. Nukleus HK, 2017.

Kuby Immunology (7th, Seventh Edition) - By Owen, Punt, & Stranford Textbook Binding - January 1, 2013

Nairn, Roderick, Helbert, Matthew: Immunology for Medical Students. ELSEVIER HEALTH SCIENCES, 2007.
Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blackwell Publishing, 2006 a novější vydání, český překlad (2018)
 
 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

zápočet na základě úspěšně absolvovaného zápočtového testu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (07.02.2019)

Zápočet - udělen na základě úspěšného absolvování písemného testu - 75% a více, (otázky testu založeny na tématice přednášek), termíny zápočtového testu vypsány v SIS - při 2x neúspěšném absolvování testu bude následovat ústní přezkoušení. Zápočty do indexu v červnu a v září do uzavření SISu - čtvrtek 12:30 - 14:00.

Studničkova 7, seminární místnost (zadní vchod do budovy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK