PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie - B01155 (Zubní lékařství)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/42 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Doc. MUDr. M . Tuček, CSc.,email: milan.tucek@lf1.cuni.cz
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 3.r._17/18
Atributy: Klinický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : B01148, B01404
Anotace -
Poslední úprava: HOL02040 (06.06.2008)

Hygienická problematika pracovního prostředí s důrazem na stomatologické pracoviště - ergonomie, rizika, prevence. Toxikologická problematika ve stomatologii. Výživa jako faktor ovlivňující onemocnění a patologické procesy v dutině ústní, doporučení, prevence. Fyzikální faktory působící ve stomatologické ordinaci ( světlo, hluk, vibrace, ionizující záření, mikroklimatické faktory), rizika, možnosti prevence. Epidemiologická metodologie, obecná epidemiologie, epidemiologie nádorových onemocnění, epidemiologie infekčních nemocí, nozokomiální nákazy, imunizace ve vztahu k stomatologii. Rizikové faktory životního stylu. Schopnost stanovit základní diagnózu u některých avitaminóz, otrav apod. projevujícími se v dutině ústní, poskytnout základní preventivní doporučení v oblasti výživy dle zjištěných nedostatků. Možnost odhadnout vlastní pracovní rizika. Zvládnutí základních epidemiologických metod nutných k hygienicky nezávadnému chodu ordinace a k řešení vzniklých epidemiologických situací.
Literatura
Poslední úprava: KRA01701 (05.01.2014)

1. Bencko,V. a kol.: Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Univerzita Karlova Praha, 2006

2. Tuček,M. a kol.: Hygiena a epidemiologie. Univerzita Karlova Praha, 2012

3. Tuček,M., Slámová, A. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Univerzita Karlova Praha, 2012
4. Bencko,V. a kol.: Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Univerzita Karlova Praha, 2000
5. Kolektiv autorů: Epidemiologie - výukové texty pro studenty 1. LF UK.. Universita Karlova Praha, 2002
6. Bencko,V.,Cikrt,M.,Lener,J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada - Avicenum Praha, 1995
7. Klener,V. a kol.: Hygiena záření. Avicenum Praha, 1988
8. Kolektiv autorů: Manuál prevence v lékařské praxi. SZÚ, 1998.

9. Králíková, E. e al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK