PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - B01148 (Zubní lékařství)
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czNa praktická cvičení pracovní plášť, obuv.Rozpis pracovních skupin je na výukové tabuli ÚIM.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 2.r._17/18
Atributy: Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {musí být splněna jedna z anatomií}, B01129, B02680
Je prerekvizitou pro: B01155, B01168, B01407, B01162, B01157
Soubory Komentář
stáhnout Pravidla konání zkoušek na Ústavu imunologie a mikrobiologie.doc Pravidla konání zkoušek na ÚIM
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (18.04.2013)

Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parazitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky,se základy imunizace,se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie. Ve výuce jsou zdůrazněny aspekty mikroflóry dutiny ústní a přilehlých oblastí, jejich význam pro stomatologickou praxi a risika infekcí vyvolaných touto mikroflórou při stomatologických zákrocích. Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie. Seznámí se zásadami požadavků na bakteriologické vyšetření a se základy interpretace jeho výsledků.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (24.01.2014)

Základní literatura

 • Julák J., Pavlík E. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010.
 • Šterzl I. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře, Karolinum, Praha, 2007.
 • Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. Karolinum, Praha. 2009.

 

Doplňkové materiály

http://el.lf1.cuni.cz/mikrobiostoma/

 

Doporučená literatura

 • Votava M. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Neptun, Brno. 2007
 • Votava M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno. 2002
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.

E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK