PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - B01148 (Zubní lékařství)
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czNa praktická cvičení pracovní plášť, obuv.Rozpis pracovních skupin je na výukové tabuli ÚIM.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné ZUBL 2.r._17/18
Atributy: Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : {musí být splněna jedna z anatomií}, B01129, B02680
Je prerekvizitou pro: B01155, B01168, B01407, B01162, B01157
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pravidla konání zkoušek na Ústavu imunologie a mikrobiologie.doc Pravidla konání zkoušek na ÚIM RNDr. Běla Potužníková
stáhnout publ rozpis praktik a rozdělení studentů_LS18.xlsx Rozdělení praktických cvičení z Mikrobiologie v LS 2018 RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (29.11.2017)

Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parazitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogeneze příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické, antivirové a antiparazitární terapie. Ve výuce jsou zdůrazněny aspekty mikroflóry dutiny ústní a přilehlých oblastí, jejich význam pro stomatologickou praxi a rizika infekcí vyvolaných touto mikroflórou při stomatologických zákrocích. Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie. Seznámí se zásadami požadavků na bakteriologické vyšetření a se základy interpretace jeho výsledků.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (29.11.2017)

Základní literatura

 • Julák J., Pavlík E. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010.
 • Šterzl I. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře, Karolinum, Praha, 2007.
 • Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. Karolinum, Praha. 2009.

Doplňkové materiály

http://el.lf1.cuni.cz/mikrobiostoma/

 Doporučená literatura

 • Votava M. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Neptun, Brno. 2007
 • Votava M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno. 2002
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.
 • Goering R.V. a další: Mimsova lékařská mikrobiologie, 5. vydání (2013), Triton (2016)

E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition
Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
119.02.201809:00 - 10:30seminářÚvod do lékařské mikrobiologie; základní přehled mikroorganizmů a jejich základní vlastnosti.prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 
226.02.201809:00 - 10:30přednáškaPatogenita a virulence mikroorganismů; základní vlastnosti bakterií; základy genetikydoc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 
305.03.201809:00 - 10:30přednáškaVyšetřovací metody klinické mikrobiologie, odběr a transport materiálu, základní postupy identifikace bakterií. Interpretace laboratorních nálezů. MUDr. Jan Závora 
412.03.201809:00 - 10:30přednáškaAntiinfekční imunita. Využití mikroorganismů k ovlivnění imunitního systému. Prebiotika. Probiotika. Mikrobiální imunomodulátory. prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 
519.03.201809:00 - 10:30seminářDezinfekce, sterilizace; kontrola sterility - ve vztahu k infekcím spojených s poskytovanou zdravotní péčíMUDr. Jaroslava Jirků
626.03.201809:00 - 10:30seminářOnemocnění vyvolaná grampozitivními bakteriemi. PřehledMUDr. Lenka Kupidlovská 
702.04.201809:00 - 10:30seminářpřednáška odpadá, Velikonoční pondělípřednáška odpadá, Velikonoční pondělí
809.04.201807:30 - 09:00seminářKlinická mikrobiologie infekcí v orofaciální oblasti. Parazité jako původci infekcí dutiny ústní (20 min)MUDr. Václava Adámková 
09.04.201809:00 - 10:30seminářAntibiotika: mechanizmus účinku, racionální terapie. ATB ve stomatologické praxi. Terapeutické a profylaktické podávání ATB.doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 
916.04.201807:30 - 09:00seminářMykotické infekce DÚ u imunokompetentních a imunosuprimovaných osobMUDr. Petra Olišarová
16.04.201809:00 - 10:30seminářOnemocnění vyvolaná gramnegativními bakteriemi. Přehled RNDr. Jan Novák 
1023.04.201809:00 - 10:30seminářOnemocnění, která způsobují acidorezistentní tyčky, spirochety, mykoplasma. PřehledMUDr. Zdeňka Doubková 
1130.04.201809:00 - 10:30přednáškaPřednáška přeložena na 9.4.2018, 7:30-9:00 
1207.05.201809:00 - 10:30přednáškaPřednáška přeložena na 16.4.2018, 7:30-9:00 
1314.05.201807:30 - 09:00přednáškaZáklady virologie. Patogeneze virových nákaz: lokalizované, disseminované, akutní, chronické, rekurentní infekce, pomalé virové infekce, nekonvenční viry. Virové infekce při imunosupresi.MUDr. Emil Pavlík, CSc. 
14.05.201809:00 - 10:30přednáškaSpeciální virologie: DNA a RNA viry. Diagnostika virových onemocnění.MUDr. Emil Pavlík, CSc. 
1421.05.201807:30 - 09:00seminářZubní mikrobiální povlak; mikrobiologie zubního kazu.prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 
21.05.201809:00 - 10:30seminářMikrobiologie onemocnění parodontuprof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 
1528.05.201809:00 - 10:30seminářInfekce komplikující stomatochirurgické zákroky.MUDr. Václava Adámková 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK