PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bioetika 1 - B01100 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Bioethics 1
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Venturažádné
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahetika.php?clanek=etika
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._20/21
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
P//Je prerekvizitou pro: B00629, B00573
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VEN03513 (03.06.2008)
Seminární formou jsou mapovány etické problémy ve zdravotnictví.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (07.09.2015)

1. Kategorie lékařské etiky a kodexy v medicíně.
2. Etika výzkumu a experimentu na člověku.
3. Etické otázky kolem počátku života.
4. Etika transplantací
5. Pravda a vážně nemocný pacient; spirituální péče.
6. Etické otázky genetického testování.
7. Alokace a preventivní medicína.

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (03.09.2012)

Základní povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005

Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011

Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000

Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.

Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008

Payne, J., Smrt: jediná jistota, Praha 2008.

Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.

Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.

Vácha, M.; Königová, R. Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (13.06.2013)

Zápočet se uděluje za účast na seminářích. Proběhne po ukončení posledního semináře. Jediná absence je možná.

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý29.09.2020Kategorie lékařské etiky a kodexy v medicínědoc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.místo výuky Faustův dům, učebna č. 20, od 9:00 do 10:30. Začátek výuky 29.9.2020 v ZS, 23.2.2021 v LS. Začátek výuky pro jednotlivé kruhy: kruhy 15,16 - úterý 29.9., kruhy 13,14 - středa 30.9., kruhy 8,7 - čtvrtek 1.10., kruhy 1,2- pátek 2.10., kruhy 5,6 - úterý 6.10., kruhy 3,4 - středa 7.10., kruhy 9,10 - čtvrtek 8.10., kruhy 11,12 - pátek 9.10.
Úterý13.10.2020Smysl utrpení.MUDr. Mgr. Martin Moravec
Úterý27.10.2020Etika transplantací. prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. 
Úterý10.11.2020Etika výzkumu a experimentu na člověku Mgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D. 
Úterý24.11.2020Etické otázky kolem počátku života. MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.
Úterý08.12.2020Etické otázky genetického testování.Mgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D. 
Úterý05.01.2021Pravda a vážně nemocný pacient; spirituální péčeMUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. 
Úterý19.01.2021Zápočtový týden  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK