PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bioetika 1 - B01100 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Bioethics 1
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Venturažádné
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahetika.php?clanek=etika
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._18/19
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00036
Je prerekvizitou pro: B00629, B00573
Anotace
Poslední úprava: VEN03513 (03.06.2008)
Seminární formou jsou mapovány etické problémy ve zdravotnictví.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (07.09.2015)

1. Kategorie lékařské etiky a kodexy v medicíně.
2. Etika výzkumu a experimentu na člověku.
3. Etické otázky kolem počátku života.
4. Etika transplantací
5. Pravda a vážně nemocný pacient; spirituální péče.
6. Etické otázky genetického testování.
7. Alokace a preventivní medicína.

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (03.09.2012)

Základní povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005

Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011

Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000

Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.

Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008

Payne, J., Smrt: jediná jistota, Praha 2008.

Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.

Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.

Vácha, M.; Königová, R. Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (13.06.2013)

Zápočet se uděluje za účast na seminářích. Proběhne po ukončení posledního semináře. Jediná absence je možná.

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý02.10.2018Kategorie lékařské etiky a kodexy v medicínědoc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.místo výuky Faustův dům, učebna č. 20, od 9:00 do 10:30. Začátek výuky 2.10.2018 v ZS, 19.2.2019 v LS. Začátek výuky pro jednotlivé kruhy: kruhy 15,16 - úterý 2.10., kruhy 13,14 - středa 3.10., kruhy 8,7 - čtvrtek 4.10., kruhy 1,2- pátek 5.10., kruhy 5,6 - úterý 9.10., kruhy 3,4 - středa 10.10., kruhy 9,10 - čtvrtek 11.10., kruhy 11,12 - pátek 12.10.
Úterý16.10.2018Pravda a vážně nemocný pacient; spirituální péčeMUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. 
Úterý30.10.2018Etika výzkumu a experimentu na člověkuMgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D. 
Úterý13.11.2018Smysl utrpení.MUDr. Mgr. Martin Moravec
Úterý27.11.2018Etika transplantací.prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. 
Úterý11.12.2018Etické otázky kolem počátku života.MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.
Úterý01.01.2019Etické otázky genetického testování.Mgr. Věra Franková, Ph.D. et Ph.D. 
Úterý15.01.2019Zápočtový týden  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK