PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština. Akademické čtení - ASZSJ3050
Anglický název: Spanish. Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Eva Šašková
Vyučující: PhDr. Eva Šašková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)
Kurz se zaměřuje na četbu španělských odborných textů a je určen studentům s odpovídající znalostí na úrovni B1/B2.
Cílem kurzu je prohloubení receptivní dovednosti čtení s porozuměním a seznámení s různými technikami čtení.
Kurz slouží k přípravě na zkoušku Akademické čtení, ale je otevřen i dalším studentům, kteří se chtějí zdokonalit v porozumění odborným textům.

Vyučovacím jazykem je čeština.

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Šašková (20.09.2018)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu (max. 3 absence), plnění dílčích úkolů během semestru a prezentaci konkrétního odborného textu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Základní učebnice:
Fernández Rodríguez, Laura, Comprensión escrita, En Clave ELE.

Doplňková literatura:
Rodríguez, María, Leer en español, SGEL

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (17.09.2018)

Práce s texty z akademického prostředí a s odbornými texty:

- pochopení smyslu textu jako celku, porozumění struktuře textu, zachycení detailů v textu a správné pochopení a využití slovní zásoby

- seznámení studentů s technikou orientačního, selektivního a detailního čtení

- procvičování dovedností receptivního charakteru (shrnutí obsahu textu, výběr klíčových slov, přiřazování klíčových slov/informací z textu a výběr z možností)

- práce se slovníky (překladovým i výkladovým)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Pro vstup do kurzu jsou nutné znalosti morfologie, základní syntaxe a lexika na úrovni B1/B2.

Doporučujeme předchozí absolvování kurzů Španělština I a II (viz anotace kurzů), případně samostudium v daném rozsahu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK