PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Italština pro romanisty - jednooborové - ASZRS0014
Anglický název: Italian for the Students of Romance Languages
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (32)
letní:neurčen / neomezen (32)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marta Argalášová
Záměnnost : ASZIJ0002, ASZIJ1000
Je záměnnost pro: ASZRS0020
Ve slož záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (28.09.2017)

Dvousemestrální prakticky orientovaný kurz „Italština pro romanisty“ je určen primárně, avšak ne výlučně, studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit posluchače se základy italského jazyka, jeho výslovností, ortografií a zároveň je připravit na základní komunikační situace tak, aby byli schopni jazyk aktivně užívat a kdykoliv na kurz navázat prohlubováním svých znalostí.

Kurz je určen úplným i falešným začátečníkům, výhodou (avšak ne absolutní podmínkou) je znalost jiného románského jazyka, který se předpokládá u studentů romanistiky. Po absolvování dvousemestrálního kurzu by posluchač měl dosáhnout úrovně A1-A2.

Seminář je prakticky orientovaný – gramatické podloží bude sloužit jako základ pro komunikaci v modelových situacích se zaměřením na rozšiřování lexika v oblastech, které zajímají posluchače samotné.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (28.09.2017)

POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-3095-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (28.09.2017)

Předmět je dvousemestrální, zakončen zápočtem (ZS) a zkouškou (LS); v případě dvouoborových studentů zakončen zápočtem v obou semestrech.

Předpokladem pro získání zápočtu v ZS je 70% aktivní účast na semináři a písemný zápočtový test.

Předpokladem pro získání atestace v LS je 70% aktivní účast na semináři a zkouška skládající se z písemné a ústní části.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK