PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Italština pro romanisty - jednooborové - ASZRS0014
Anglický název: Italian for the Students of Romance Languages
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Marta Argalášová
Vyučující: Mgr. Marta Argalášová
Záměnnost : ASZIJ0002, ASZIJ1000
Je záměnnost pro: ASZRS0020
Ve slož. záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (05.10.2018)
Dvousemestrální prakticky orientovaný kurz „Italština pro romanisty“ je určen studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit posluchače se základy italského jazyka, jeho výslovností, ortografií a zároveň je připravit na základní komunikační situace tak, aby byli schopni jazyk aktivně užívat a kdykoliv na kurz navázat prohlubováním svých znalostí.

Kurz je určen úplným i falešným začátečníkům, výhodou (avšak ne absolutní podmínkou) je znalost jiného románského jazyka, který se předpokládá u studentů romanistiky. Po absolvování dvousemestrálního kurzu by posluchač měl dosáhnout úrovně A1-A2.

Seminář je prakticky orientovaný – gramatické podloží bude sloužit jako základ pro komunikaci v modelových situacích se zaměřením na rozšiřování lexika v oblastech, které zajímají posluchače samotné.

Plán výuky:
ZS Lekce 1-5 Učebnice současné italštiny
LS Lekce 5-11 Učebnice současné italštiny

Hodiny budou doprovázeny prezentacemi na studenty zvolené téma.

Student bude po absolvování kurzu schopen:
- číst a vyslovovat italsky psaný text
- tvořit jednoduché věty i souvětí se základními italskými slovesy v přitomném i minulém čase
- reagovat v základních komunikačních situacích s italskými mluvčími
- mít základní přehled o italských reáliích

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (28.09.2017)

POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-3095-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marta Argalášová (28.09.2017)

Předmět je dvousemestrální, zakončen zápočtem (ZS) a zkouškou (LS); v případě dvouoborových studentů zakončen zápočtem v obou semestrech.

Předpokladem pro získání zápočtu v ZS je 70% aktivní účast na semináři a písemný zápočtový test.

Předpokladem pro získání atestace v LS je 70% aktivní účast na semináři a zkouška skládající se z písemné a ústní části.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK