PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Italština pro obory FF - zkouška B2- - ASZIJ0002
Anglický název: Foreign Language - Italian for FA Courses - Exam B2-
Zajišťuje: Jazykové centrum - italština (21-JCI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : ASZIJ0001, ASZIJ1000, ASZIJ2000
Je neslučitelnost pro: ASZIJ2000
Je záměnnost pro: ASZRS0014, ASZIJ1000
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (26.09.2016)
Tuto zkoušku je možné skládat pouze do konce akademického roku 2016/17!

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2-.
Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část
- poslech s porozuměním
- čtení s porozuměním
- gramaticko-lexikální test
- vlastní písemný projev

Ústní část
- rozbor výsledku písemné práce
- rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí
- strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
- překlad vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 30 normostran.
Text se musí vztahovat ke studovanému oboru. Vhodnost textu doporučujeme předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Autorem textu musí být rodilý mluvčí, nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod., text nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ústní část probíhá ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech (cca do týdne).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK