PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro romanisty - jednooborové - ASZRS0013
Anglický název: Spanish for the Students of Romance Languages
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (32)
letní:neurčen / neomezen (32)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Alice Lukešová
Vyučující: PhDr. Alice Lukešová
Záměnnost : ASP400027, ASZSJ0002, ASZSJ1000
Je záměnnost pro: ASZRS0019
Ve slož. záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Černikovská, Ph.D. (05.10.2015)
Prakticky orientovaný seminář, jehož cílem je položit důkladné základy španělské gramatiky, na které budou moci absolventi kurzu kdykoli snadno navázat ve svém případném hlubším studiu španělštiny. Jelikož je kurz určen studentům románských jazyků, jsou součástí semináře i teoretické otázky, ve kterých studenti zhodnotí daný jazykový jev ve světle hlavního studovaného jazyka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alice Lukešová (05.10.2018)

Ferrer Peñaranda, Carlos. Brožová, Kateřina. Aventura 1. Praha : Klett, 2009.

Španělsko-český, česko-španělský slovník. Praha : FIN PUBLISHING, 2008.

Zavadil, B. - Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. Praha : Karolinum, 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Alice Lukešová (09.09.2017)

ZS: Zápočet: písemný test; předpokladem k získání zápočtu: průběžné malé testy a prezentace

LS: Zápočet: písemný test (+ průběžné testy a prezentace)

Ústní zkouška

Povinná docházka, max. 3 absence.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alice Lukešová (05.10.2018)

Náplň kurzu:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura 1, ovšem s různými obměnami v jednotlivých seminářích.

• ZS - lekce 1-5

• LS - lekce 6-10

 

 

Výstupy:

Po absolvování kurzu jsou studenti schopni

• vyslovovat španělské hlásky tak, aby jim rozuměl rodilý mluvčí, správně přečíst (tj. zvukově reprodukovat) i neznámý španělský text,

• používat základní slovesa v přítomném, jednoduchém minulém, složeném budoucím čase a rozkazu, osobní a přivlastňovací zájmena, členy, adjektiva, základní číslovky, předložky,

• tvořit jednoduché věty a prostá souvětí, použít základní slovní zásobu ve vybraných situacích,

• poskytovat informace o sobě a své rodině ve španělštině, krátce popsat osobu a prostředí, v němž se pohybují; uvést datum, představit se a vést jednoduchou konverzaci ve španělštině,

• vysvětlit vybrané jazykové jevy španělštiny na pozadí svého prvního románského jazyka.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Alice Lukešová (09.09.2017)

Předmět je určen přednostně studentům Ústavu románských studií a je kapacitně omezen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK