PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina I - ASZRS0001
Anglický název: Latin I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALTV00122
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Záměnnost : AIT100014, ALTV00122, APG100138, ASZLJ3020
Je prerekvizitou pro: ASZRS0002
Je záměnnost pro: APG400075, APG100138, APG302001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (10.02.2014)
V tomto kurzu se studenti romanistických oborů jako začátečníci seznamují s klasickou latinou jako východiskem historického vývoje všech románských jazyků. Důraz je kladen na zvládnutí slovesné a zájmenné latinské morfologie, jejíž prvky jsou rozpoznatelné i v moderních podobách románských jazyků, a latinské morfologie jmenné, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vývoje románských jazyků v jejich historických podobách. Tyto znalosti jsou procvičovány při překladu jednodušších úryvků latinských textů. Během výkladu je upozorňováno na základní a jednoznačné shody a ovšem i historickým vývojem vzniklé odlišnosti mezi klasickou latinou a současnými románskými jazyky v různých jazykových plánech.
Literatura
Poslední úprava: PAUEE2AF (12.09.2017)

Základní učební materiály budou studentům poskytnuty v kurzu.

 

Mluvnice a slovníky:

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia, 2014.

 

Doplňkové učebnice a pomůcky:

Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Latinsky snadno a rychle, učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha, Karolinum, 2011.
Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. Praha, Fortuna 1997.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAUEE2AF (01.09.2014)

Atestací kurzu Latina I je zápočet, který se uděluje na základě pravidelné účasti v kurzech, splnění dílčích úkolů během semestru a úspěšného složení závěrečného písemného testu. Test ověřuje zvládnutí latinské slovní zásoby v probraném rozsahu a znalost latinské morfologie i již vyložených syntaktických jevů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (10.02.2014)

Latina jako východisko vývoje románských jazyků, výslovnost latiny,  latinský jmenný morfologický systém, latinský slovesný morfologický systém, úvod do četby jednoduchých latinských textů, hlavní rysy vývoje latinské slovní zásoby směrem k románským jazykům, fenomén vulgární latiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK