PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina pro obory FF - zkouška ZK- - ASZLJ0002
Anglický název: Latin for FA Programmes - Exam ZK-
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3644
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : ASZLJ0001
Záměnnost : ASZLJ0001
Je záměnnost pro: ADU100226, ASZRS0002, ADU100089, AHS410430
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (08.09.2023)
Cílovou dovedností zkoušky ZK- je čtení s porozuměním. Student se dokáže orientovat v jednodušším originálním latinském textu, porozumí základnímu sdělení, označí klíčová slova a relevantní gramatické konstrukce. Je schopen pracovat s latinsko-českým slovníkem a vytvořit adekvátní překlad daného textu z latiny do češtiny.

Na zkoušku se studenti mohou připravovat v základních i specializovaných kurzech Jazykového centra FF UK (doporučeno).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (26.01.2022)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Pech, J.: Latina pro gymnázia I, II. Praha, Leda 1994, 1996.

Užitečné odkazy:
http://www.thelatinlibrary.com/

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://litterae.phil.muni.cz/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
https://www.lexilogos.com/latin_dictionnaire.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (08.09.2023)

Předmětem zkoušky je ověření požadované úrovně jazykových znalostí a dovedností. Předpokládá se úroveň absolventa kurzu pro středně pokročilé (viz sylabus kurzu Latina III). Na zkoušky se mohou přihlásit i ti studenti, kteří se neúčastnili výuky ve vypisovaných kurzech latiny a připravovali se formou samostudia (nicméně příprava v kurzech se velmi doporučuje).

Zkouška je písemná a je u ní možné používat latinsko-český slovník. Trvá 90 minut a je v ní vyžadován překlad neznámého textu se slovníkem, orientace v textu a porozumění sdělení, schopnost řešit morfologické a syntaktické úkoly.

Ke složení zkoušky je nutno v písemném testu získat celkem alespoň 60 %.

Vzorové testy: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3644

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK