PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k úvodu do lingvistiky - ALINUVOD2
Anglický název: Introductory Linguistics Seminar
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINUVOD3
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1540
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Neslučitelnost : AAA130060, ALF400060, ALINUVOD3, APH200020, APH510007
Záměnnost : AAA130060, ALF400060, ALINP101B, ALINUVOD3, APH200020, APH510007, ASZRS0006
Je záměnnost pro: ALINUVOD3
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Aktivní účast na semináři, plnění úkolů a ověřování znalostí v průběhu semestru.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Praktický seminář, který doplňuje přednášku Úvod do lingvistiky. Studenti získají analytické dovednosti nutné k řešení základních lingvistických problémů v hlavních jazykovědných disciplínách. Náplní semináře je především pravidelná samostatná práce s jazykovým materiálem a upevňování znalostí získaných v přednášce.

 

Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

  • fonologická analýza
  • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
  • syntaktické struktury, složková analýza
  • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)
 1. Jazyk v prostoru a čase:

  • rekonstrukce, jazykové rodiny, typy jazykových změn
 1. Jazyk a společnost:

  • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
  • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur
 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (07.02.2013)

Předpokladem k zapsání tohoto semináře je souběžné zapsání přednášky ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky nebo její absolvování v předchozím semestru.

Studenti druhého ročníku anglistiky a další studenti, kteří mají předmět pro tento rok ve studijním plánu, kteří se kvůli naplněné kapacitě nevejdou do některé z paralelek, nechť kontaktují vyučujícího a domluví se s ním na možnosti dodatečného zápisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK