PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Korejský jazyk Ib - AKO100117
Anglický název: Korean Language Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (19)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Je prerekvizitou pro: AKO100118
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)
Kurz korejského jazyka se zaměřuje na základy mluvené korejštiny, tedy na znalost základních
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy.

1. Koníčky
2. Popis místa, předmětu, kvalitativní slovesa
3. Zdraví, telefonování
4. Dopravní prostředky, pošta
5. Cestování
6. Popis člověka, oblečení
7. Banka
8. Pocity, nálada
9. Počasí
10. Psaní dopisu
11. Studentský život
12. Turistický ruch
13. Opakování

Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části, které je nutné splnit v LS daného akademického roku. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů (kvízů), 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat.
Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části, které je nutné splnit v LS daného akademického roku. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.

Poměry při hodnocení: docházka (on-line hodiny) 30%, práce v hodinách a domácí příprava (pracovní listy) 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem (on-line), praktickou ústní zkouškou (on-line)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)
Základní:
Yonsei hangugo (Yonsei Korean) 1-2, Yonsei University Press, 2012
Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.
 
Rozšiřující:
Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha
Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge
Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zkoušky v ZS, složením souhrnné písemné zkoušky (on-line formou) a průběžným odevzdáváním pracovních listů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku (on-line fromou)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Yonsei 1-1, 1-2. Navázaní na učebnici Yonsei 2-1
K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 1, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Předmět je určen studentům prvního ročníku koreanistiky, předpokládá znalost jazyka a korejského písma.

Splnění zkoušky z Korejský jazyk Ib je podmínkou pro zapsání do předmětu Korejský jazyk IIa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK